Feyz və bərəkətin coşduğu mübarək gecələrimizdən biri də Mirac Gecəsidir. Mirac bir yüksəlişdir, bütün süfli duyğulardan, bəşəri hisslərdən tər-təmiz bir qulluğa, ən uca mərtəbəyə tərəqqi etməkdir....
1
Varın isbat və sübut hər zaman daha asandır.Bir alma növünün yer üzündə olduğunu, bir tək almanı göstərməklə sübut edə bilərik. Halbuki yoxluğunu iddia edən kimsə bütün yer üzünü, hətta...
2
' Allahu təâlâ, Rəcəb ayında oruc tutanları bağışlayar. [Gunye]' Rəcəb-i şərifin bir gün əvvəlində, bir gün ortasında və bir gün də sonunda oruc tutana, Rəcəb`in hamısını tutmuş kimi savab...
3
"Sizə nə oldu da Allah yolunda və: "Rəbbimiz, bizi xalqı zalım olan bu şəhərdən çıxart, bizə Öz tərəfindən bir sahib göndər, bizə qatından bir yardımçı göndər! " deyən çarəsiz kişilər...
4
   - Şeytanın varlığı insanların tabe olduğu imtahanın bir hissəsidir. Qaçınılmaz şərtidir. Çünki imtahanın müsbət və ya mənfi yolunu təqib etmək üçün insanın önəmli bir rəhbəri olan...
5
Namazı qaçırma təhlükəsinin olduğu hallarda, fərz namazını da olsa vaxtında qılmaq lazımdır. Yalnız fərz qılındıqda namaz borcu ödənilmiş olar. Amma imkan varsa fərzlə birlikdə sünnələr də...
6
   Hz. Muhamməd'in aləmlərə rəhmət olaraq göndərilməsi barəsində fərqli fikirlər mövcuddur. Ancaq ən məşhur görüşə görə, ayədə keçən "aləmlər" dən məqsəd, mömin və kafir olan...
7
"Kim (cihad bəhanəsiylə) bir evdə darlıq (vəçətinlik) meydana gətirər və ya bir yolu kəsər, ya da bir möminə əziyyət verərsə, onun etdiyi cihad deyildir." (Əbu Davud)  ...
8
Peyğəmbərimizin (sallallahu aleyhi və səlləm) doğum gününü / Mövlud qəndilini qeyd etmək bidətdir?    İmam Suyuti, mövzuyla əlaqədar olaraq xülasəylə bunları söyləmişdir:"İnsanların...
9
     Bu sualı ortaya atan, Hz. Adəm ilə Hz. Həvvada eyni qan qrupu olduğunu haradan bilir? Onların qanını tədqiq edib?     Hər insanda hər bir xarakter bir gen cütü,...
10

Axırıncı cavablandırılan suallar


Axırıncı əlavə olunan yazılar


İki Müsəlman bir-biri ilə qarşılaşıb biri digərinə salam verdiyində Allaha ən çox sevimli olanı yoldaşına daha çox gülər üz göstərəndir. Bir-birləri ilə səmimiyyət içində qucaqlaşdıqlarında isə Allah onların üzərinə ilk əlini uzadana 90, digərinə 10 rəhmət olmaq üzrə 100 rəhmət endirər.