Hədislərlə Bərat Qəndili     Əbu Hureyrə (r.a)-dən rəvayət edildiyinə görə: Rəsulullah Sallallahu Əleyhi və Səlləm əfəndimiz belə buyurmuşdur:     -"Şaban ayının...
1
"... Çünki namaz möminlərə müəyyən olunmuş vaxtlarda vacib edilmişdir."(Nisa, 4 / 101-103).Xalqının yüzdə doxsanından çoxu müsəlman olan və əsrlərdən bəri əsla dəyişmədən "beş vaxtda...
2
   "Kim (cihad bəhanəsiylə) bir evdə darlıq (vəçətinlik) meydana gətirər və ya bir yolu kəsər, ya da bir möminə əziyyət verərsə, onun etdiyi cihad deyildir." (Əbu Davud)...
3
İstər sevgililər günü istərsə də yeni il, təqvim, tarix, tətil, əyləncə, şənlik və bunlarla əlaqədar adətlər bir millətin mədəniyyətidir.Mədəniyyət  din  və ideologiyanın  ...
4
Bizim adətimizə görə bir kəs ilə gördüyümüz və ya qarşılaşdığımızda salam veririk, vəziyyətə görə hal xətir soruşuruq, ayrılacağımız zaman da "Xudahafiz, sağlıqla qalın, Allaha əmanət olun......
5
Yaradılış Qayəmiz"İnsan nə üçün yaradılıb?"  Sualıyla tez tez qarşılaşırıq. Belə bir sualı özümüzə yaxud bir başqasına verməyimiz, bizim üçün böyük bir İlahi ehsandır. Belə ...
6
Edam Cəzası ...Allahu Təala "Qisasda sizin üçün həyat vardır" deyərkən "Ey ağıl sahibləri!" nidâsıyla insanları bu mövzuda düşünməyə; "Qisas da öldürmə demək olduğuna görə,...
7
Mövzuya bir neçəistiqamətdən cavab vermək daha uyğun olacaqdır:Bu mövzunu yaxşı qavraya bilmək üçün əvvəl bu ayə və hədisləri göz önünə gətirmək lazımdır: 1. "Yaxşılıq və təqva mövzusunda...
8
İslamın terror dini olmadığını, tam əksinə terror, anarxiya və fitnəni qadağan etdiyini Qur`andan dəlil gətirərək isbat edərsinizmi? Cavab:   Qur`an terroru lənətləmiş, anarxiya çıxarmağı və...
9
İslam, Müsəlmana, ətrafıyla yaxşı əlaqə yaratmasını, insanları özündən məmnun etməsini əmr edər. Necə ki Allah Elçisi (s.ə.s.) Müsəlmanı belə təsvir edər:"Müsəlman, əlindən və dilindən kimsəyə...
10

İki Müsəlman bir-biri ilə qarşılaşıb biri digərinə salam verdiyində Allaha ən çox sevimli olanı yoldaşına daha çox gülər üz göstərəndir. Bir-birləri ilə səmimiyyət içində qucaqlaşdıqlarında isə Allah onların üzərinə ilk əlini uzadana 90, digərinə 10 rəhmət olmaq üzrə 100 rəhmət endirər.