Ana səhifə

Əbu Ləhəbin həqiqi adının "Abduluzza" yəni "uzzanın qulu" olduğunu iddia edən kəslər var. Bu vəziyyətdə Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)ın babası Allahdan başqa bir də "uzza" adlı bütə inanırdı?


YazdırSend to friend

Uşağının adını bu şəkildə qoyması, onun bütə inandığının mənasını verməz.

 

 Bu mövzuda aşağıdakı nöqtələrə diqqət yetirməkdə fayda vardır:

 

Birinci nöqtə: Qurani Kərimdə, Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)ın səcdə edənlərin soyundan gəldiyinə dair ən kiçik bir işarə də yoxdur.

 

İkinci nöqtə: Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)ın Allah tərəfindən həmişə seçmə birliklərdən seçildiyinə dair rəvayətlər vardır.

 

Bir hədisdə, Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) belə buyurmuşdur:

 

"Allah bütün məxluqlardan Adəmin uşaqlarını seçdi, Adəmin uşaqlarından Ərəbləri seçdi, Ərəblərdən Mudar qəbiləsini seçdi, Mudardan Qureyş qəbiləsini seçdi, Qureyşdən Haşim oğullarını seçdi, məni də Haşim oğullarından seçdi, beləcə mən, seçmələrin seçməsi oldum"(bx. Məcmauz-zəvaid, 8/215).

 

Bu hədisdən, Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) soyunun bağlı olduğu qəbilələrdən və ya fərdlərdən heç kimin Allaha üsyan etmədiyi, və ya bütə ibadət etmədiyini çıxarma imkanımız yoxdur və bu doğru bir məlumat da olmaz. Burada vurğulanan xüsus, Allahın, ən sevimli qulu olan Peyğəmbərimizi (s.ə.s.) yaradarkən Hz. Adəmdən bəri onun adı çəkilən bir yol izləməsini diləmiş və seçimini o istiqamətdə istifadə etmiş olduğudur. Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) bu birliklərdən seçilmiş olması, onların bütün fərdləriylə seçmə olmasını tələb etməz.

 

Üçüncü nöqtə: Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) Hz. Adəmdən bəri qeyri qanuni əlaqədən doğan bir soydan gəlmədiyinə dair rəvayətlər vardır. Atalarının təmizliyi, seçməliyi mövzusu bu baxımdan da qiymətləndirilə bilər. Necə ki Taberaninin Hz. Əlidən rəvayət etdiyinə görə, Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) belə buyurmuşdur: "Hz. Adəmdən də öz anam və atamdan doğulduğum ana qədər, əsla nikahsız bir soydan gəlmədim, həmişə nikahlı bir soydan gəldim." (bx. Məcmauz-Zəvaid, 8/214). Bənzər bir hədis də İbn Abbasdan nəql edilmişdir.

 

Dördüncü nöqtə: Alimlərin böyük əksəriyyətinə görə, fitrət əhli nicat əhlidir, qurtuluş xalqıdır.

 

 

 

Beşinci nöqtə: Siyer kitablarında iştirak etdiyinə görə, Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.s.)ın babalarının və nənələrinin İbrahim Əleyhissalamın dini olan Hənif dini üzərində olduqları rəvayət edilər ki, heç birisinin şirkin çirkinliklərinə bulaşmadıqları bildirilər.22-11-2009 12:00:00

Düğüme özel