Ana səhifə

ƏL-MƏCİD


YazdırSend to friend

"Şəxsi müqəddəs, şanı uca, kərəmi və lütfkarlığı bol olan."

 

"(Allah) uca ərşin sahibidir; Məciddir." (Büruc surəsi, 15)

 

Allahın şanı uca olduğu kimi, lütfkarlıq və köməyi də son dərəcə boldur. Demək olur ki, bu mübarək adda hər iki sifət birdən ifadə edilməkdədir.

 

"Əlbəttə, Rəbbimizin şanı ucadır. O, nə bir yoldaş əldə etmişdir, nə də bir uşaq." (Cin surəsi, 3)

 

ayəsində, Məcid adının ‘şanı uca' mənası vurğulanır və Allahın uşaq və yoldaş əldə etməkdən uzaq və uca olduğuna diqqət çəkilər.

 

" (Mələklər ona) dedilər: “Allahın əmrinə (əmr etdiyi bir şeyə) təəccübmü edirsən? Ey ev əhli! Allahın bərəkəti və mərhəməti üstünüzdə olsun. Allah təriflənib şükür olunmağa, öyünüb mədh edilməyə layiqdir!” (Allahın bütün işləri bəyənilmişdir. O, tükənməz və əvəzsiz nemət, ehsan və kərəm sahibidir!) (Hud surəsi, 73) ayəsində isə, lütfkarlıq və kömək mənası nəzərə verilər.

 

Allah, razı olduğu qullarının da şanını ucaldar və onlara bol lütfkarlıqlarda olar.

Bu şərəfdən daha çox pay almaq istəyən bir qul, ixlas, təqva və saleh əməl vadilərində irəliləməyə çalışmalı, ayrıca Allaha çox həmd etməli və Onun lütfkarlıqlarını tez-tez xatırlayıb çox elan etməlidir.03-12-2009 12:00:00