Ana səhifə

ƏL-MACİD


YazdırSend to friend

"Şəxsi müqəddəs, şanı uca, lütfkarlığı bol olan."

 

Bu ad, Məcid adıyla eyni mənadadır. Məcid adı, Macid adına görə daha mübaliğəlidir03-12-2009 12:00:00