Ana səhifə

ƏL-VƏDUD


YazdırSend to friend

"Sonsuz məhəbbətə, yeganə layiq olan."

 

"Məxluqatını sevən və onların xeyirini istəyən."

 

"Yaxşı qullarını sevən, onları rəhmət və razılığına çatdıran."

 

"(Rəbbin), ilk olaraq yaradan və təkrar dirildəndir. O, Ğafur və Vəduddur." (Büruc surəsi, 14)

 

 

Bir qudsi hədisdə, "Mən gizli bir xəzinə idim. Bilinmək istədim və məxluqatı yaratdım" buyurular. Nur Müəllifi, "Söhbət bu kainatın bir səbəbi bədənidir" buyurmaqla bu həqiqətə işarə edər. Yəni, Cənabı Haqq, adlarının təcəlli etməsini murad etmiş və bu aləmi yaratmışdır.

 

Muhyiddin Ərəbi Həzrətləri, "Rəhmətim qəzəbimi keçdi" qudsi hədisini belə təfsir və şərh edər:

 

"Allah, diləsəydi bütün adlarını təcəllisiz buraxardı. Şəxsi, bütün bu təcəllilərdən ganidir, yəni Onun o müqəddəs şəxsi, heç bir adın təcəllisinə möhtac deyil. Amma o adlar təcəlli etmək və əsərlərini göstərmək istəyərlər. Cənabı Haqq, əsməni hüsnasına rəhmətlə nəzər etmiş, onları təcəllisiz buraxmamaq üçün bu aləmi yaratmışdır."

 

Öz adlarını, idrakından aciz olduğumuz müqəddəs bir məhəbbətlə sevən Allah, onların təcəllisinə xidmət edən bu məxluqatını da sevər.

 

Bu sevgi, bu mərhəmət Vədud adından gəlməkdədir.

 

Allah hər bir əsərini sevməklə birlikdə, bu sevgi və mərhəmətin mərkəz nöqtəsi, ən mükəmməl əsər olan insandır. Çünki, bütün ilahi adların aynası, təcəllisi odur.

 

Allaha inanan, ilahi adları oxuyan, onların təcəllilərindən maksimum ölçüdə istifadə etməyə çalışan möminlər, arif və alim şəxslər, Allahın məhəbbətinə daha çox tabe olarlar. Onların, ən görkəmli xüsusiyyətləri, ürəklərində Allah sevgisinin hakim olmasıdır.03-12-2009 12:00:00