Ana səhifə

ƏN-NUR


YazdırSend to friend

"Özü zahir (görünən) olduğu kimi, başqa varlıqları da göstərən (göstərən)."

( İmam Qəzali)

 

"Aləmləri nurlandıran, işıqlandıran."

 

"Allah, göylərin və yerin nurudur." (Nur surəsi, 35)

 

Allahın bir adı Nur olduğu kimi, bütün adları da nuranidir. Bədən (varlıq) üçün ‘xeyr və nur'; adəm (yoxluq) üçün isə ‘şər və zülmət' istifadə edilər. Buna görə yoxluqda qalmayıb varlığa qovuşan hər şey, Nur adının bir təcəllisinə tabe olmuş deməkdir.

 

Qurani Kərimdə, ‘Allah, göylərin və yerin nurudur' (Nur surəsi, 35) buyurular.

 

Göyləri və yeri varlıq nuruna qovuşduran Allah, ulduzlara işıq verməklə onları varlıq nurundan daha çox səhmdar etmişdir.

 

Dünyada isə səmadakı işığı çox arxalarda buraxan, həyat nurunu parlatmışdır.

 

Canlılar içərisində, insana iman və elm nurları bağışlayaraq, onu səmalardan daha aydın və daha yüksək etmişdir.

 

Varlıq nur, yoxluq qaranlıq olduğu kimi elm nurdur, cahillik isə qaranlıqdır.03-12-2009 12:00:00