Ana səhifə

ƏR-RƏŞİD


YazdırSend to friend

"Əzəldə təqdir etdiyi hər şeyi, hədəfinə ən hikmətli bir şəkildə çatdıran."

 

"İnsanları xeyirli yollara irşad edən."

 

Elmi və hikməti sonsuz olan Allah, kimsənin köməyinə və yol göstərməsinə möhtac olmadan, əzəldə təqdir etdiyi işləri şəxsən özü nəticələndirər. Bunun üçün lazımlı yolları yenə özü açar; tədbirləri hikmətiylə alar və heç bir mane olmadan nəticə reallaşdırma edər.

 

Bir zamanlar hər tərəfə bir buxar kimi yayılmış və dağılmış olan varlıq aləmi, Onun yol göstərməsi və istiqamət verməsiylə bu gördüyümüz möhtəşəm kainat halını almış var.

 

Ana rəhmindəki sperma da yenə Onun irşadıyla ‘əlaqə, mudğa...' mərhələlərindən rahatlıqla keçmiş, orqanlarla bəzənmiş və insan halına gəlmişdir.

 

Allahın sifətlərini, adlarını, hərəkətlərini, insanın haradan gəlib hara getdiyini və bu dünyadakı vəzifəsinin nə olduğunu ilahi irşad olmadan bilmək mümkün deyil. Ağıl bütün bu mövzularda tək başına heç bir şey söyləyə bilməz. Buna görə, Rəşid adının ən irəli təcəllisi, Kitab endirmək və Peyğəmbər göndərmək surətiylə insanlara doğru yolun göstərilməsidir.

 

Bu addan insanın alacağı ən böyük dərs, həyatına Quranın irşad etdiyi kimi istiqamət verməsi və başqa insanlara da bu vadidə köməkçi olmaqdır.03-12-2009 12:00:00