Ana səhifə

ƏR-RAUF


YazdırSend to friend

"Çox rəfətli və rəhmət edən."

 

"Qulları haqqında asanlıq murad edən."

 

"Allah, sizin imanınızı məhv edəcək deyil. Şübhəsiz, Allah, Raufdur, Rəhmdir."

(Bəqərə surəsi, 143)

 

 

Rəfətin lüğət mənası ‘ağrımaq, mərhəmət etməkdir. Rauf adı, "hər məxluqunun bütün ehtiyaclarını görən və onu düşmənlərindən əmin edəcək hər cür duyğularla və orqanlarla təchiz edən" deməkdir. Yəni, Rauf adı, mərhəməti çox çox olan, bol lütf edən mənasını verər.

 

Rauf adı, Rəhm adına görə daha bir mübaliğə ifadə edər.

 

Allahın mərhəməti də rəhməti də qul tərəfindən layiqiylə aydın ola bilməz. Ancaq aralarındakı fərqə, ruhumuza ilahi bir lütfkarlıq olaraq qoyulan iki duyğu vasitəsiylə bir dərəcə baxa bilərik:

 

İnsanda bir ‘ürək yumşaqlığı', bir də ‘ağrıma duyğusu' vardır. Birincisi rəhmətə, ikincisi isə mərhəmətə misaldır. Yumşaq ürəkli insanlarda ağrıma duyğusu çox olar. Belə bu insanlar möhtaclara kömək əlini daha çox uzadarlar. Demək olar ki, kömək etmək, ‘ağrımanın və mərhəmətin' nəticəsidir, mərhəmət isə yumşaq ürəklərdə olar.

 

Bir insan, möhtaclara ağrıdığı, onların dərdləriylə dərdləndiyi və gücü çatdığınca özlərinə

lütfkarlıqda olduğu nisbətdə bu addan feyz alar.03-12-2009 12:00:00