Ana səhifə

əş-Şəkur


YazdırSend to friend

"Əgər Allaha gözəl bir borc verəcək olsanız, onu sizin üçün qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah Şəkur'dur, Həlimdir. "(Təğabun Surəsi, 64/17)

  Əş-Şəkur: Az əmələ çox qarşılıq verən; az ibadətə sonsuz ihsanlar edən və cuzi itaətə hədsiz mükafatlar verən mənasına gəlməkdədir. Bu ad, Rəbbimizin comərdliyini ifadə edən bir addır.

   Əş-Şəkur ismi, شكر (ş-k-r) felindən törəmiş Mübaləğə-i ismi faildir. Mübaləğə-i ismi faillər, bir varlıqda bir xüsusiyyətin daha çox olduğunu və bir kimsənin bir şeyi daha çox etdiyini göstərən adlardır. شكر felinin ism-i faili isə "Şakir" şəklindədir. Şakir də əş-Şəkur kimi Allah-u Təalanın bir adıdır. Bu iki ad arasındakı məna fərqi budur: Şakir deyildiyində, birə on, bəlkə birə yüz qarşılıq verən mənası anlaşılır. Əş-Şəkur deyiləndə isə, birə yeddi yüz, birə yüz min, birə bir milyon və az əmələ sərhədsiz mükafat verən mənası anlaşılır.

  Həm Şakir adı həm də əş-Şəkur adı insanlar üçün də istifadə edilir. Bu mübarək adlar insana aid edilərəsə, məsələn, "Əhməd Şakirdir" deyilsə; bundan, Əhmədin şükür edən bir qul olduğu aydın olar. Əgər "Əhməd şəkurdur." deyilsə; bundan da Əhmədin daha çox şükür edən bir qul olduğu aydın olar.

Qula şamil olanda, "şükür edən və daha çox şükür edən" mənasına gələn bu adlar, Cənab-ı Haqqa aid olanda, "az ibadətə çox qarşılıq verən, az əmələ sonsuz ehsanlar lütf edən" mənasına gəlməkdədir.

Bəli, Cənab-ı Haqq Şəkur'dur. Azca əmələ, əbədi Cənnəti bəxş edər. Kiçicik bir itaətə, yüksək dərəcələri ikram edər. Xalisanə bir tövbə ilə qulun bütün günahlarını bağışlayar. Hətta bağışlamaqla də qalmayıb günahlarını savaba çevirər. Bəzən də, qulun ixlasla sədəqə olaraq verdiyi bir xurma dənəsinə qarşılıq, quluna Cənnətü-l Firdovsi hədiyyə edər.

Cənab-ı Haqqın nə qədər əş-Şəkur olduğunu bəlkə bu müqayisədə bir qədər anlaya bilərik:

İndi sizdən bu sualımızın cavabını tapmağa kömək istəyirik: Görəsən Cənab-ı Haqqa qarşı etdiyimiz ibadətin və bu ibadətdəki zəhmətin, ticarət əhli yanındakı dünyəvi qarşılığı nədir? Yəni bunu hesablamağa çalışsaq: Allaha qarşı, bir gündə ya da bir ömürdə nə qədər ibadət edirik? Və bu ibadətin yükü və zəhməti nədir? Biz bu əməyi əgər dünyada satmağa çalışsaq, etdiyimiz işə qarşılıq dünya əhli nə qədər ödəniş verər?

   Məsələn: Yalnız namaz qılan bir adama baxaq ... Bir günlük namaz qulun təxminən bir saatını alır. Bədənə çox yüngül bir ibadətdir. Sadəcə öz çəkini qaldırısan. İndi gündə bir saatdan, bir ömürdə qıldığınız namazları toplayın və bədənə olan ağırlığını hesablayın. Və sonra ortaya çıxan bu əməyi ovucunuza alın və bu əməyi satmaq üçün dünya bazarına daxil olun və oradakı ticarət sahiblərinə deyin ki: "Mənim bu əməyimi qarşılıq nə qədər ödəniş verirsiniz?"

   Hər halda ala biləcəyiniz ödəniş, lağa qoyulmaqla bir təbəssümdən ibarət olacaq. Yəni ticarət mütəxəssisi, əməyinizi bir ödənişə layiq görməz. Və deyərlər ki: "Budurmu əmək və əziyyət dediyin şey! Bu əməklə və səylə sən ancaq bizdən bir təbəssüm alarsan. Əgər bir az daha comərd davransaq, bəlkə bizdən bir də çay içərsən. Bax, sənin əməyim dediyin şeyin 10 qatını xərcləyənlər burada ancaq qarınlarını doyuruyorlar. Sən bu əməyinlə burada işə belə girə bilmərsən, qaldıkı maaş almaq ...

Bəli, həqiqət budur. Namaz kimi bütün ibadətlərimizi və Allaha qarşı etdiyimiz bütün qulluğumuzu toplasaq, verdiyimiz əməyin qarşılığı ilə dünya işlərində bizə, sadəcə dörd divarı olan bir ev belə verməzlər.

Lakin Cənab-ı Haqq Şəkur'dur. O, az ibadətə çox mükafat verəndir. Dünya ölçüləriylə heç qiymətində olan əməllərimizə, Cənnəti və əbədi səadəti verir. Bu, onun comərtliyidir və lütfüdür. Yoxsa qulun haqq etdiyi, layiq olduğu bir qarşılıq deyildir.

   Bəzən bir hədis-i şərif oxuyarsınız: Bu əməli edənə bu qədər mükafat verilir. Bu duanı oxuyana belə belə savab yazılır ...

   Bu hədisləri oxuyanda çaşar və "Yoxsa bu hədis uydurmadırmı?" deyərsiniz. Sizə bunu dedizdirən şey, o az əmələ verilən mükafatın böyüklüyüdür. Yəni deyirsiniz ki: "Bu qədər az bir işə, bu qədər böyük ödəniş olarmı heç? Bu qısacıq duanı bir dəfə oxumaq lazımdır, ya da bu qısa zikri 10 dəfə söyləyəcəyəm, qarşılığında Cənnətdə bu qədər böyük mükafat veriləcək? Bu qədər də ola bilməz yəni ... "

   Məhz bu sözlər, Cənab-ı Haqqın əş-Şəkur adından qəflətimiz səbəbiylədir. Əgər əş-Şəkur adının mənasını və Rəbbimizin comərtliyinin nəhayətsizliyini bilsəydik, hədis-i şəriflərdə bildirilən savabları heç qəribsəməzdik və bu savabları oxuduğumuzda: "Ya Rəbb, sən Şəkur'san və comərdlərin ən comərdisən. Belə kiçik əməllərə sonsuz ehsanlar verir və ikramlarınla qullarına yaxşılıqlar edirsən." deyər və Allaha qarşı olan sevgimizin artmasına bir yol tapardqı.

   Əş-Şəkur mübarək adından insanın payı budur: hər şeydən əvvəl insan, ibadətlərinə qarşı özünə veriləcək olan mükafatları Allahın əş-Şəkur adının bir təcəllisi bilməli və bu sayədə öyünmə və qürurdan qurtularaq təvazö sahibi olmalıdır.

   Şükür etmək Allahın sonsuz nemət və ehsanlarının qiymətini bilmək deməkdir və küfranın ziddidir.Bu dünyada bir çəyirdəyə qarşılıq bir ağac lütf edən Alla

Müəllif: 


19-05-2019 02:56:21

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz