Ana səhifə

“Cin məlumatı oğurlayar, yüz yalandan daha çoxunu qarışdırar” hədisində keçən cinlərin məlumat oğurlaması necə mümkün olur?


YazdırSend to friend

 

"And olsun ki, Biz dünya səmasını (yerə ən yaxın olan göyü) qəndillərlə (ulduzlarla) bəzədik, onları şeytanlara atılan mərmilər etdik və onlar (şeytanlar) üçün yandırıb-yaxan alovlu atəş əzabı hazırladıq. "(Mülk, 67/5)

 

tərcüməsindəki ayədə işarə edildiyi üzrə, cin və şeytanın casusları, göylərdə mələklərin öz aralarında səsləndirdikləri bəzi xəbərlərə qulaq oğurluğu edib, qeybi xəbərləri gətirərək, kahinlərə, bəzi materialistlərə və bəzi ispritizmacılar kimi gaipten xəbər verənlərə çatdırırdılar. Quranın nüzulu əsnasında vəhyə bir şübhə gətirməmək üçün onların köhnədən bəri göylərə çıxan casuslarına qarşı, istifadə edilən kainatı ontolojik bombardman daha da artırıldı.  

 

"Dünya səması" təbiri,  atmosferi də içinə götürdüyü üçün, cinlərin də göylərin mərkəzinə getmələri deyə bir şey söz mövzusu deyil.  Əksinə, -təşbehdə səhv olmasın- göylərin polis bölməsi xanaları hökmündə bəzi mövqeləri var ki, o mövqelərdə yer məmləkətiylə də münasibətləri vardır. Bu səbəblə, dünyamızla əlaqədar xəbərlərə qulaq oğurluğu edən cinlər o məlumatları kahinlərə gətirirdilər. (bk. Lemalar/20. Lema).

 

Adı çəkilən hədisdə ifadə edildiyi kimi, -göy cisimləri bombardmanı kimi çətin şərtlər altında- ancaq maqqaşla yığdıqları bir iki möhkəm xəbərə yüz dənə yalan qataraq köçürürdülər. Onun üçün İslamda bu cür məlumatlarla ortaya çıxan kahin kimi kəslərin söylədiklərinə inanmanın doğru olmadığı vurğulanmışdır.

 07-06-2011 12:00:00