Ana səhifə

Allahın adlarıda şəxsindən ayrıdır?


YazdırSend to friend

Əhli sünnəyə görə, Allahın sifətləri şəxsindən ayrıdır. Əşarilərin ifadəsiylə "Allahın sifətləri, onun şəxsinin eynisi olmadığı kimi, qeyrisi də deyil."

 

Allahın çox xüsusi adı olan "Allah" kəliməsi cəlal Allahın şəxsini təmsil edər. Belə düşünməyənlərə görə, Allahın adları şəxsinin özü deyil, ona dəlalət edən bir ünvandır.

 

Bütün bu keçmiş  elmi işlərdən və də günümüzün də məlumatlarının köməyiylə deyilə bilər ki; Allahın adı və sifətləri, Onun Şəxsinin eynisi olmamaqla birlikdə, onda var olan şuunat və əxlaqının, kamal və camalının bir ünvanıdır. Başqa dillərdə gələn vəhylərdə Allahın ad və sifətlərinin o dillərdəki şəkliylə gəlmişdir. Buna görə, Allah adı da başqa bir sözlə ifadə edilmişdir. Bu xüsus tək başına, ad və sifətlərin Şəxsi ilahinin -qeyrisi olmasa da- eynisi də olmadığının göstəricisidir.03-12-2009 12:00:00