Ana səhifə

Allahın yaratma sənətinin təcəllisi: Pətək.


YazdırSend to friend

İnsanın bədənindən kainatdakı  nəhəng qalaktikalara, təbiətdəki canlılardan gözlə görünməyən hüceyrələrə qədər kainatın hansı hissəsini araşdırsaq qüsursuz bir plan, nizam və dizayn ilə qarşılaşarıq. Şübhəsiz, bu dizayn və qüsursuz nizam Allaha aiddir. Allahın yaratma sənətinin təcəlliləri haqqında məlumat əldə edən və beləliklə də, Allahın sərhədsiz gücünü, bənzəri olmayan elmini tanıyan hər insanın vəzifəsi isə Allahı məmnun edən bir ömür sürməkdir.

 

Yalnız qələmdən istifadə edərək düz pətək rəsmi çəkə bilərsinizmi?

 

Pətək yuvalarının hörülmə mərhələsi bir möcüzədir. Son dərəcə düz, bir-birinə oxşar altıbucaqdan ibarət olan pətəklər arılarda təcəlli edən üstün ağılın bir göstəricisidir.

 

Pətəyin düzəldilməsinə yuxarıdan başlanır və eyni anda 2-3 yerdən fərqli arılar tərəfindən aşağıya doğru hörülür. Pətək hər iki yana doğru genişlənir və digər iki sıra ilə birləşir. Bu iş nizamlı şəkildə baş verir. Belə ki, müxtəlif yerlərdən hörülməsinə baxmayaraq, iki-üç hissənin birləşərək bütöv pətəyi əmələ gətirməsini təsəvvür etmək belə mümkün deyil. Müxtəlif uclardan başlayaraq tikilən pətək hissələri o qədər düzgündür ki, yüzlərlə yuva və bucaq olmasına baxmayaraq, sonda bir quruluş meydana çıxır. Pətəkdə əlavə yerə rast gəlmək mümkün deyil.

 

Bu da arıların işə təsadüfən başlamadıqlarını, başlanğıc və birləşmə nöqtələri arasındakı uzaqlıqları əvvəlcədən hesabladıqlarını göstərir. Arıların pətəkləri standartdır. İndi isə arıların apardıqları əməliyyatları fərqli bir nümunə ilə araşdıraq. Bunun üçün bir kağızının üzərinə bir neçə kənarından başlayaraq altıbucaqlı çəkməyə başlayın və səhifənin ortasında bu altıbucaqlıları birləşdirməyə çalışın. Amma bu zaman heç bir birləşmə nöqtəsinin müəyyən olunmamasına xüsusilə diqqət yetirin. Ən əsası isə bunu xətkeş və s. kimi vasitələrdən istifadə etmədən və heç bir hesablama aparmadan bacarmağa çalışın. Bunun olduqca çətin, hətta qeyri-mümkün olduğunu görəcəksiniz. Bir də üç-dörd adamın hər birinin fərqli nöqtələrdən başlayaraq belə bir şəkli eyni kağız üzərində tamamlamağa çalışdığını düşünsək, bu əməliyyatın nə qədər çətin olduğunu daha yaxşı qavrayarıq.

 

Pətək ayrı-ayrı hissələrin bir yerə yığılması ilə ortaya çıxır. Yəni kiçik hissənin genişlənərək böyüməsi ilə pətək əmələ gəlməz. Pətəklərdə hər arının müstəqil şəkildə düzəltdiyi parçalar bir-birinə əlavə olunur. Eyni anda müxtəlif yerlərdə düzəldilən pətək dilimləri birləşdiyində də arada heç bir iz qalmaz. Yuvaların birləşmə nöqtələrinə bərabər olan altıbucaqlılar yarımçıq qalmaz və ya fərqli ölçüdə də olmaz. Arılar yuvaları bir-birlərinə elə qüsursuz şəkildə birləşdirirlər ki, pətək istehsalı qurtardıqdan sonra birləşmə yerlərini müəyyən etmək mümkün deyil. Göründüyü kimi, pətək istehsalı ilə əlaqədar təfərrüatlar həddindən artıq çoxdur. Pətəyin xüsusi olaraq hazırlanmış bir quruluş olduğu çox açıq şəkildə görmək mümkündür. Belə bir quruluşda təsadüf ehtimalını düşünmək isə ağılsızlıq və məntiqsizlik olacaq.14-02-2012 12:00:00