Ana səhifə

AYƏTÜL-KÜRSİ.


YazdırSend to friend

 

AYƏTÜL-KÜRSİ

 

BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM

 

Allahü lə iləhə illə üvəl-əyyül-qayyum, lə tə'xuzuhu sinətun və lə nəvmun, ləhu ma fis-səmavati və ma fü-ərzi, mən zəlləzi yəşfəu indəhu illə bi iznihi, ya'ləmu mə bəynə əydihim və mə xəlfəhum, vəla yuhitunə bi şeyin min ilmihi illə bimə şə'ə vəsiə kursiyyu hus-səmavati vəl-ərzə, və lə yəuduhu hifzuhuma və huvəl aliyyul azim.

 

Mənası: Allahdan başqa ilah yoxdur. O, diridir, əbədidir, Allahın gözü yaratdıqlarının üstündədir. Onu nə mürgü tutar, nədə yuxu. Göylərdə və yerlərdə nə varsa, onundur. Onun izni olmadan yanına iltimas üçün kim gələ bilər? Onların (Allahın) elmindən yalnız özü istədiyi qədər qavraya bilərlər. Onun “Kürsü”sü göyləri və yerləri əhatə etmişdir. Bunları hifz etmək (qorumaq) Allah-Təala üçün çətin (ağır bir iş) deyil. Və O (Allah) uca və əzəmətlidir.22-08-2011 12:00:00

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz