Ana səhifə

Bəzi ətraflar hər vəsilə ilə İslam aləminin bu günki pərişan halına İslamın səbəb olduğunu iddia edir və bu vəsilə ilə din əleyhində olarlar. Bunlara necə cavab verməliyik?


YazdırSend to friend

Bir zamanlar tez-tez deyilən bir xəstəlik var: Dinin, tərəqqiyə mane olduğunu sanmaq və Xristian ölkələrdən geri qalmaq səbəbini İslam dinində axtarmaq.

 

 

Söz mövzusu problemin cavabını Nur Müəllifinin araşdırmalarını əsas alaraq ortaya qoymağa çalışaq:

 

Nur Külliyyatından Ləmaat adlı əsərdə belə bir suala yer verilər: Bir zaman bir sail dedi:

 

"Madam ki haqq üstündür, ona üstün gəlinməz. Kafirlərin Müsəlmanlara, qüvvətlinin haqlıya qalib gəlməsinə nə deyərsiniz?"

 

Bu problemin cavabı dörd ayrı istiqamətiylə verilər.

 

 

Sualda keçən qüvvət anlayışına da belə toxunular: "Qüvvətin bir haqqı var, bir sirri xilqəti var."

 

Müvəffəqiyyətli olmaq, düşməninizə, yaxud rəqiblərinizə qalib gəlmək istəyirsinizsə qüvvətli olmağa işiniz lazımdır. Çünki, qüvvətin də bir haqqı vardır. O haqqı kim əlində tutarsa qalib gəlməsi qüvvətlə olabiləcəkdir. Poladla taxtanı vuruşdursanız taxtanın məğlub düşəcəyi müəyyəndir.

 

İkinci olaraq, məsələ insandakı sifətlər aləmi cəhətdən ələ alınar. Bütün gözəl sifətlər Allah kəlamında zikr edilmiş və Rəsulullah (s.ə.s.) tərəfindən də ən gözəl şəkildə sərgilənmişdir. Bu var ki tətbiqdə nəfsin, şeytanın, xarab cəmiyyət quruluşunun və daha nə qədər faktorun təsiriylə, bir Müsəlman bu gözəl sifətlərin bütününü həyatında sərgiləməyi bilməz. Yenə bir qeyri müslimdə, gördüyü təhsilin və cəmiyyət quruluşunun bir məhsulu olaraq bəzi gözəl sifətlər ola bilər. Bunlar ondakı müslim sifətlərdir. Bir iş görüləcəyi zaman, ürəklərdəki inanclar deyil, bu sifətlər vuruşarlar.

 

 

Mövzunun üçüncü ölçüsünə də diqqət çəkilər:

 

Allahın iki ayrı qanunlar mənzuməsi olduğu nəzərə verilər. Bunlardan biri insanın iradi hərəkətlərini nizam altına alan Quran hökmləridir. Digəri isə kainatın və içindəki əşyanın nizamını təmin edən qanunlardır. Birincisi bildiyimiz şəriətdir. İkincisinə də şəriəti yaratma deyilir. Təbiət qanunları bu ikinci şəriətdəndir.

 

Quran hökmlərinə itaət və üsyan edənlərin mükafat və cəzalarını əksəriyyətlə axirətdə görəcəkləri, yaratma şəriətə uyanların yaxud uyğun gəlməyənlərin isə böyük əksəriyyətlə qarşılıqlarını bu dünyada görəcəkləri ifadə edilər. Buna görə yaratma şəriətə uyğun gəlməyən bir mömin cəzasını müvəffəqiyyətsizlik, səfalət, pərişanlıq olaraq bu dünyada çəkər. Bu qanunlara uyğun gələn bir qeyri müslim isə İlahi iradəyə bilməyərək də olsa uyğun hərəkət etməsinin mükafatını bu dünyada görər.

 

 

Bir hədisdə "Bəlaların çoxu peyğəmbərlərə, sonra dərəcəsinə görə Allahın digər sevimli qullarına gəlir." buyurular. Peyğəmbərlərin çoxunun ümmətlərindən, təhqir görmələri, ölkələrindən qovulmaları, işgəncələrə tabe tutulmaları Rəbbani bir sirr İlahi bir hikmətdir. Onların çəkdikləri çətinliklər, Nur Müəllifinin ifadəsiylə bir mənfi ibadətdir. Səbir əsasına dayanan, təvəkkül və razılıq əsasına dayanan amma dözülməsi olduqca çətin olan bu ibadətin mükafatı da eyni ölçüdə böyükdür. Bu çətinliklərlə başda peyğəmbərlər olmaq üzrə Allahın sevimli qulları həm mənən tərəqqi edərlər, həm də çox vaxt bunun qarşılığı olaraq haqq iddiaları gec də olsa insanların ürəklərində yer tutar. Onlara zülm edənlər qəbirlərində əzab çəkərkən, onların ümmətləri dünyada haqqı yaşar və yaşadarlar.

 

 

Bu bir İlahi hikmətdir. Və Haqq dostlarına, bu sirr ilə gələn bəla və müsibətlərin ilk üç maddəylə bir əlaqəsi yoxdur.19-11-2009 12:00:00