Ana səhifə

Bəziləri yaradılışı təsadüflə şərhə çalışırlar. Bunlara nə deyirsiniz?


YazdırSend to friend

İnanc müzakirələrinin müzakirəsinin altında, ümumiyyətlə, bu sual yatır: İradə yoxsa təsadüf? Yəni, bu aləmi bu hazır halına, mütləq bir iradə, sonsuz bir elm, sonsuz bir qüdrət sahibimi gətirmiş; yoxsa bu gözlər qamaşdıran gözəlliklər, bu ağıllara durğunluq verən əsərlər təsadüfimi olmuşlar?

 

 

Çəkdiyimiz bir hərfi təkrar torbaya qaytardığımız təqdirdə, hər hərfin çəkilmə ehtimalı hər səfərində 1/29dur. Bu hərfi torbaya qaytardığımızda ikinci çəkişdə "a" gəlmə ehtimalı yenə 1/29dur və sabitdir. Bu hərflərlə bir söz, məsələn "bağça" yazmaq istəyək. Torbadan çəkdiyimiz ilk hərfin "b" olması ehtimalı 1/29dur. Bu hərfi torbaya qaytardığımızda, ikinci çəkilişdə "a" gəlmə ehtimalı yenə 1/29dur. Birincinin "b", ikincinin "a" gəlmə ehtimalı isə bu iki ehtimalın hasilinə, yəni 1/29un kvadratına bərabər olar. Bu isə təxminən, "mində birlik bir ehtimal" ifadə edər.

 

 

İndi düşünək, beş hərfli bir sözün təsadüfən yazılma ehtimalı iyirmi milyonda bir olunca bir sətrin, paraqrafın, hələ bir kitabın bu tip çəkişlərlə təsadüfi yazılması mümkündür?

 

 

Bir misal da kainatdan verək. Bu üzərində oturub hər il günəş ətrafında bir dövr atdığımız yer kürəsi, kainatdakı sonsuz deyiləcək qədər çox göy cisimindən yalnız bir dənəsidir. Bu kürənin meydana gəlişini ehtimalla izah etmək mümkün deyil. Elm bizə bildirir ki, yer kürəmiz bu hazır yerindən başqa bir yerdə olsaydı, bu mövcud sürətindən daha fərqli bir sürətlə dönsəydi, yaxud heç dönməsə sabit qalsaydı, üzərinə hava sarılmasa torpaq döşənilməsəydi və belə daha nə qədər şərtlər təsdiqlənməsəydi dünyada həyat olmazdı. Biz bu sayılan və sayılmayan minlərlə faktordan yalnız biri olan məkan faktoru üzərində dayanmaq istəyərik. Yer kürəsinin bu sonsuz fəzada bu hazır məkanda olma ehtimalı sonsuzda birdir və sıfıra bərabərdir. Bu hadisə, ehtimalla izah edilə bilməz.

 

Qaldı ki, hər şeydən əvvəl, yer kürəsinin yaradılması bir iradəni tələb edir. Əvvəlki misalda sözün yazılması kimi.

 

Kainatın yaradılışını təsadüflə və təkamüllə izah edə bilməyəcəklərini çox yaxşı bilənlər, məsələni dar bir sahəyə çəkməyi seçdilər və insanın yaradılışı üzərində qələm oynatmağa, təxminlər icra etməyə cəhd etdilər. Kimi, insanın meymundan gəldiyini iddia etdi. Kimi, qurbağadan; kimi, tarla siçanından. Bir başqası insanın, tək bir növün təkamülləşməsiylə deyil, ancaq iki növün ortaq məhsulu olaraq ortaya çıxdığını müdafiə etdi və bu növləri ayı və qurd olaraq elan etdi.

 

Doğrusu, hər gün ayrı bir heyvanın qapısını döyən bu qrupun, harada yerləşəcəkləri maraqlanılmaqda.17-11-2009 12:00:00

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz