Ana səhifə

Bütün canlıların cüt yaradıldığı ifadə edildiyi halda, tək hüceyrəli hermafrodit canlıların varlığını necə düşünməliyik? Bu canlılar onsuz da öz bünyəsində, daxilində dişilik və erkəkliyi saxladığı şəklindəmi şərh edilməli?..


YazdırSend to friend

Qur`an-ı Mu'cizü'l-Bəyan'ın, zaman üstü xəbər verdiyi elmi həqiqətlərindən biri də, hər şeyin cüt yaradılması xüsusudur.

"Hər şeyi cüt (erkək-dişi) yaratdıq ki düşünüb dərs alasınız." (Zâriyât, 51/49)

ayəsi, bu həqiqəti ifadə etməsindən dolayı fövqəladə əhəmiyyətlidir. Belə ki, zərrələrdən kürələrə, oradan sistem və qalaktikalara qədər hər yerdə və hər şeydə bu həqiqəti görmək mümkündür: İnsanlar və heyvanlar cüt cüt olaraq yaradılmışdır. Bitkilərin yaradılışı da bu şəkildədir.

Erkəyi-dişisi ilə hər yerdə bu hal mövcuddur. Bitkilərdə tozlanma olsa da, erkək toxum, dişisiylə görüşmədiyi müddətcə onların həyatlarını və nəsillərini davam etdirmələri mümkün deyil. Həmçinin, insanın bədəninə baxıldığında da eyni qanunun mövcud olduğu müşahidə edilməkdədir; çünki bədəndəki hüceyrələrin təməl quruluşu olan atomlar, mənfi-müsbət yüklü bir qisim təməl daşlardan təşkil olunmuşlar.

İnsanla əlaqəli bu gözəl, bədîhî həqiqəti Qur`an da belə ifadə edər:

"Ondan erkək və dişi olaraq hər iki cinsi yaratdı." (Qiyâmət, 75/39)

"Orada (yer üzündə) bütün meyvələrdən cüt-cüt yaradan O (Allah)`dur." (Ra'd, 13/3)

ayət-i kəriməsi isə, meyvələrin də cüt-cüt (dişili-erkəkli) yaradıldığını xatırladar. Bu ayədə 'kull' sözü, Bizim dildə, 'Hər, bütün, hər şey' mənalarına gəlməkdədir. Bu söz, özündən sonra gələn sözə muzaf (bağlı) olar, o sözə qatılar. Ərəbcədə buna 'izafət tərkibi', Türkcədə isə 'tamlama' deyilməkdədir. Tərkibdəki ikinci söz, ya marifə (bilinən) və ya nəkirə (bilinməyən) olar. Əgər bu söz marifə olsa, bir varlığın bütün parçalarına şamil olar. Əgər nəkirə olsa, bu dəfə da o nəsnənin ümumi fərdlərini içinə alar. Ayət-i kərimədə 'şəy' nəkrəyə izafə edilmişdir. Bu səbəbdən, bundan nə qədər 'şəy' (nəsnə) varsa, hamısının cüt olaraq yaradılmış olduğu aydın olmaqdadır.

Yâsîn sûrə-i cəliləsində isə,

"Nə ucadır O Allah ki, torpağın bitirdiklərindən, insanların özlərindən və daha bilmədikləri nə qədər şeyləri bütünlüklə cüt yaratmışdır." (Yâsîn, 36/36)

buyurularaq, daha əvvəl icmalı verilən 'cüt yaratdıq' sözü, burada bir az daha təfsil edilmişdir. Bu ayədə əvvəla hər şeyin cüt yaradıldığına diqqət çəkilmiş, sonra da yerin bitirdiyi, ot, çiçək, ağac vs.. kimi varlıqların hamısı dişi və erkək olmaq üzrə bu ümumi qanunun şümulünə (içinə) daxil olduqları vurğulanmışdır.

'Və nəfslərinizdən də...' Yəni sizin nəfslərinizdə olan şeylər də cütdür. Siz, qadın-kişi olaraq cüt yaradıldığınız kimi, bədəniniz də bu qaydanın xaricində deyil. Orada da müsbət-mənfi dəyərlər mövcuddur.

Qur`an, 'Daha bilmədikləri nə qədər şeyləri də bütünlüklə cüt olaraq yaratmışdır.' ; ifadəsiylə isə həm söhbətlərinə bu xüsusu xatırlatmaqdadır:

'İnsanlar və heyvanlar dişi və erkək olmaq üzrə cüt cüt yaradıldığı kimi, bitkilər də cüt-cüt yaradılmışdır. Bu səbəbdən aralarında peyvənd etmə olmadıqca artıma olmayacaq. Ancaq sizin bilmədiyiniz daha nə qədər cütlər vardır ki, onları da irəlidə görəcəksiniz. Bu andakı elm üfüqünüz, araşdırma imkanlarınız bunu təsbitə kafi deyil. Amma bu da var ki irəlidə elm və fən inkişaf edəcək və siz daha bir çox varlığın cüt yaradıldığını görə biləcəksiniz. Biz, ən böyük sistem və qalaktikalardan, ulduzlar ilə günəş arasındakı itələmə-cazibə oradan da ən kiçik aləmə, insan, heyvan, ot, toxum və atomun içindəki təməl ünsürlərə qədər hər şeyi cüt olaraq yaratdıq.'

Mauricə Dirac, elementer parçacıq pozitronun kəşf edilməsiylə cüt yaradılma təməl qanununu qurmuşdur. Elektron, atomu meydana gətirən təməl işçilərdən biridir. O, mənfi olaraq, ən kiçik elektrik yük vahidinə malikdir. Pozitron da ələk tronun kütləsi qədər kütləyə sahib olmaqla birlikdə onunkunun əksinə müsbət elektrik yükü daşıyan elementer bir zərrəckdir.

Fizikanın təməl əsaslarından biri olan 'cüt yaradılma' qaydasına görə, kainatın hər hansı bir nöqtəsində bir zərrə,hissəcik yaradılınca, onunla birlikdə avtomatik olaraq əkizi, yəni zidd olanı da meydana gəlməkdədir. Bunların ən məşhurlarını beləcə sıralaya bilərik:

1) Elektronun zidd əkizi pozitron.

2) Protonun zidd əkizi antiproton.

3) Neytronun zidd əkizi antinötron

4) Nötrinonun zidd əkizi antinötrino.

Maddənin daha da dərinliklərinə enildiyində yenə cütlərlə qarşılaşılmaqdadır. Bilindiyi kimi demək olar ki hər maddə atomlardan, atomlar da proton, neytron və elektronlardan meydana gəlməkdədir. Protonlar və neytronlar da 'kvark' deyilən hissəciklərdən meydana gəlməkdədir. Bunlar da cütlər halındadırlar. Belə ki:

Yuxarı (up), aşağı (down);

Qəribə (strange), tilsim (charm);

Üst (top), alt (bottom).

Ən son olan üst kvarkın varlığı yalnız nəzəri olaraq bilinirdi. Standart modelə görə hissəciklər də cütlər halında olmalı idi. Məlum beş kvarkı altıya tamamlayacaq bir kvarkın olması lazım idi. 440 elm adamı bu həqiqətən hərəkət edərək 17 il davam edən gərgin bir işin sonunda 1995-ci ildə üst kvarkı da taparaq maddənin sirlərini kəşf etmək baxımından böyük irəliləmələr əldə etdilər.

Atomun müsbət yükü nüvəsində, mənfi yükü isə digər qisimlərindədir. Elə isə nüvəsi mənfi, elektronları da müsbət olan atomlar nə üçün olmasın! Yəni maddənin zidd tayı nə üçün olmasın! Bu sahənin mütəxəssisləri, ulduzlar, günəş, qaz və tozlardan meydana gələn qalaktikamızda anti maddənin varlığını qəbul etməkdədirlər. Bəlkə də astronomların teleskoplarla gördüyü ulduz sistemlərinin bəziləri tamamilə anti maddədən ibarətdir. Kainatın yaradılışında və fəaliyyətində təməl rol oynayan elektrikin də müsbət və mənfi olmaq üzrə iki cinsinin olduğu ilk dəfə 1733-cü ildə kəşf edilmişdir. Eyni cins elektrik yükləri bir-birini itələyərkən zidd yüklər də bir-birini çəkməkdədirlər.

Ayrıca bir maqnitin iki ucunda cənub və şimal olmaq üzrə bir-birinə zidd iki qütbü olduğu bilinməkdədir. Belə ki bir maqnit nə qədər kiçik parçacıqlara ayrılsa ayrılsın hər səfərində iki ayrı qütb meydana gəlir. Yəni tək qütblü bir maqnit meydana gətirilə bilməz. Eynilə elektrikdə olduğu kimi eyni qütblər bir-birini itələyər, zidd qütblər də bir-birini çəkərlər. Dünyamız da nəhəng bir maqnit kimidir və şimal və cənub olmaq üzrə iki zidd qütbə malikdir.

Qur`an-ı Mu'cizü'l-Bəyan'ın, əsrlərcə əvvəl söylədiklərini yuxarıda gördük; elmin söylədikləri də bunlar. Aradan bu qədər əsr keçməsinə və elm, hər keçən gün baş döndürən bir şəkildə inkişaf etməsinə baxmayaraq, dəyişən çox bir şey yoxdur. Qur'an'ın o gün söylədikləri, o günün elm və mantalitesi üçün nə qədər etibarlı isə, bu günün elm və mantalitesi üçün də eynilə etibarlıdır. Məhz bütün bunlar, Qur'an'ın, əzəl və əbəd sultanı Allah`ın (sübhanəhu və təala), möcüzəvi bir kəlamı olduğunu göstərməkdədir.

Hermafrodit canlılar da içərisində cüt hüceyrə var.21-08-2014 12:00:00

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz