Ana səhifə

Cənazə haqqında yaxşı şeylər söyləməyin ölüyə faydası var mı?


YazdırSend to friend

Vəfat edən insanlar haqqında gözəl şahidlik  etmək onlar üçün bir duadır. Cənab-ı Haqq, Qur'an-ı Kərim`də;

 "Sizin insanlar üzərində şahidlər olmanız, Rəsul`un də sizin üzərinizdə bir şahid olması üçün sizi orta (tarazlı) bir millət etdi" (Bakara/143) buyurmaqdadır.

Hz. Ömərin (Allah onda  razı olsun) rəvayət etdiyi bir hədisi-şərifə görə, Əfəndimizin (sallallahu aleyhi və səlləm) yanından bir cənazə keçərkən, oradakı insanlar cənazə haqqında gözəl söz söyləyirdilər. Bunun üzərinə Allah Rəsulullah (s.ə.s.); "Vacib oldu, vacib oldu, vacib oldu" buyurur. Sonra ardınca daha bir cənazə keçər; onu da pis sözlərlə yad edərlər. Əfəndimiz (sallallahu aleyhi və səlləm) yenə eyni ifadələri istifadə edər. Hz. Ömər (ra); "Ey Allahın Rəsulu! Vacib olan nədir?" deyə soruşar. Allah Rəsulu də (s.ə.v.);

"Əvvəlkini xeyirlə yad etdiniz ona cənnət vacib oldu. İkincisini pisliklə yadd etdiniz ona da cəhənnəm vacib oldu. Sizlər Allah`ın yer üzündəki şahidlərisiniz." cavabını verər. (Buxarî, Cənaiz, 86).Göründüyü kimi hüsnü-ü şəhadət (gözəl şahidlik), möminlər üçün sanki dua olmaqda və Cənab-ı Haqq belə bir hüsnü-ü zənndən ötəri o qulu əfv etməkdədir.

Ancaq yuxarıda da ifadə etdiyimiz kimi, bunda da hədd qorunmalı və həddindən artıq təzkiyyələrdən (təriflərdən) çəkinilməlidir. Çünki Allah Rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm), bir başqa hədislərində də, biri, Osman İbn Mazun (Allah ondan razı olsun) haqqında, "cənnətlik oldu" dediyində ona xəbərdarlıq edər və "Haradan bilirsiniz? Mən peyğəmbərəm, bilmirəm." buyurur. Halbuki Osman İbn Mazun (ra), Əfəndimizin, vəfatına ağladığı iki-üç səhabədən biri və Mədinədə özünə mənəvi qardaş seçdiyi tək insandır.

Hz. Əbu Hüreyrə (radiyallahu anh) nəql edir: "Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) buyurdular ki:

"Ölü üzərinə namaz qıldığınız zaman ona ixlasla dua edin." [Əbû Dâvud, Cənaiz 60, (3199); İbnu Mâcə, Cənaiz 23, (1497). ]

Cənazə üçün edilən duanın xalisanə olması lazımdır. Yəni ölünün istifadə edəcəyinə inanaraq səmimi hisslərlə dua etməlidir. Hədis mütləq gəldiyinə görə, cənazə saleh bir adam da olsa qeyri-ı saleh bir adam da olsa hökm eynidir, ayrım edilmədən xeyirli dualar edilməlidir. Şərhçilər: "Çünki günahlara bulaşan kimsə, mömin qardaşlarının dua və şəfaətlərinə daha çox möhtacdır. Bu səbəblə onlara gətirilmiş, önlərinə çıxarılmışdır."

Digər bir rəvayət isə belədir: Hz. Aişə (radıyallahu anhə) rəvayət edir: "Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) buyurdular ki:

"Üzərinə müsəlmanlardan, özünə şəfaət tələb edən yüz adamın namaz qıldığı hər ölüyə mütləq şəfaət edilir. " [Müslim Cənaiz 58, (947), Tirmizî, Cənaiz 40, (1029); Nəsâî, Cənaiz 78, (4, 75).]

Hədis, cənazə namazına qatılan möminlərin, etdikləri dua səbəbiylə ölü lehində, Allah nəzdində şəfaətçi vəziyyətini aldıqlarını, bu şəfaətin ölü haqqında qəbul görəcəyini ifadə edir. Hədisdə camaata qatılanlar yüz nəfər olsa deyilmişdir. Ancaq üləma, bu babda gələn başqa hədisləri də nəzərə alaraq şəfaətin qəbul olması üçün yüz rəqəmini şərt görməmiş, rəqəm üzərində israr etməmişdir. Necə ki, ardınca iki hədisdən biri, camaatın sayını "qırx" olaraq ifadə edərkən, ikincisi "üç saf" deməkdə və sıralarda neçə adam olacağını bilirmemektedir. 

İbrahim Canan, Qutubi-sittə,9-37002-08-2014 12:00:00

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz