Ana səhifə

Cinlər qeybi bilib, itən əşyaları da tapa bilərlər?


YazdırSend to friend

 

Gərək ömürlərinin uzunluğu, gərəksə ardıcıl hərəkət etmələri, cinləri insanlardan fərqli etməkdədir. Buna görə insanların görüb bilmədiyi bir çox şeyi onların görüb bildikləri aydın olmaqdadır. Bu səbəblə itkin əşyaları bilmələri və tapmaları mümkündür. Ancaq onlar var olan və bizim görə bilmədiyimiz, yerini unutduğumuz və ya bilmədiyimiz şeylərdir. Şəxsində Allahdan başqa kimsənin haqqında məlumat sahibi olmadığı "Qeyb" mövzusu ilə əlaqədar deyil. Çünki Qurani Kərimdə, qeybə aid bəzi mövzuların xüsusilə Allahdan başqası tərəfindən bilinə bilməyəcəyi ifadə edilməkdədir: Məsələn:

 

 

" Qeybi bilən ancaq Odur və Öz qeybini heç kəsə əyan etməz; (Peyğəmbərlərinin) öz Rəbbinin göndərdiklərini (nə cür) təbliğ etdiklərini bilsin (bəlli etsin). (Allah) onlarda olanların hamısını (peyğəmbərlərin əhvalatını və bütün əməllərini Öz elmi ilə) ehtiva etmişdir. O, hər şeyi bir-bir sayıb yazmışdır (təsbit etmişdir)! "Qeybin açarları Allahın yanındadır; onları Ondan başqası bilməz. O, quruda və dənizdə nə varsa bilər; Onun elmi xaricində bir yarpaq belə düşməz. O yerin qaranlıqları içindəki tək bir dənəni də bilər. Yaş və quru nə varsa hamısı açıq-aşkar bir kitabdadır. "(6:59)

 

Ayəsində ifadə edilən insanların və kainatın gələcəyi ilə əlaqəli xüsuslarla, qiyamət, ölüm, qədər, əcəl, ruzi və doğulacaq uşağın yaxşımı, pismi olacağını, xarakterini, cənnətlikmi, cəhənnəmlikmi olduğu mövzularını da kimsənin bilməyəcəyi ifadə edilməkdədir:

 

"Qiyamət vaxtı haqqındakı məlumat, ancaq Allahın qatındadır. Yağışı O yağdırar, rəhmlərdə olanı O bilər. Heç kim sabah nə qazanacağını bilə bilməz. Yenə heç kim harada öləcəyini bilə bilməz. Şübhəsiz Allah, hər şeyi biləndir, hər şeydən xəbərdardır." (31:34)

 

Yenə Qurani Kərimdə, Allahın görünməyən və bilinməyənləri bildiyi ifadə edilərkən, Allah (c. c) Peyğəmbərlərdən dilədiyi kəslərə də qeybi bildirəcəyini də xəbər verməkdədir:

 

"O bütün görülməyənləri bilər. Sirlərinə kimsəni muttali etməz; Ancaq, (bildirməyi) dilədiyi peyğəmbər bunun xaricindədir. Çünki O, bunun qarşısından və ardından gözçülər salar. .."(1)

 

buyurulmaqdadır.

Bu mövzu Cin surəsində keçməsinə baxmayaraq, cinlərin də qeybi belə biləcəkləri və ya onlara da bildiriləcəyi ifadə edilməməkdədir. Ayrıca, açıqca cinlərin qeybi bilməyəcəyini bildirən ayələr də vardır:

 

"Süleymanın ölümünə hökm etdiyimiz zaman, onun öldüyünü, ancaq dəyənəyini yeyən bir ağac qurdu göstərdi. (Sonunda yerə) yıxılınca aydın oldu ki cinlər qeybi bilsədilər, o hörmətdən salıcı əzab içində qalmazdılar." (34:14)

 

Bu səbəblə qısaca deyə bilərik ki, cinlər qeybi bilməz. Ancaq qeyb hökmündə olmayan, bizim itirdiyimiz və ya var olduğu halda bilmədiyimiz şahidlik aləminə, yəni bu bizim yaşadığımız görünən aləmə aid şeyləri belə bilərlər və yedik əşyaları tapa bilərlər. Bunda sürətlərinin, ölçülərinin və ömürlərinin uzun olmasının təsiri böyükdür.

 

(1) Cin, 72/26-28; Al/götürü İmran, 3/44, 179; Ə'RAF, 7/62; Hud, 11/29; Yusuf, 12/15, 37, 86, 96, 101; Qəsəs, 28/86.07-06-2011 12:00:00