Ana səhifə

Cinlər qeybi bilirlər?


YazdırSend to friend

 

   Qur`an-i Kərimdə Hz. Süleymanın vəfatından bəhs edən ayədə:

"Sonra (Süleymanın) ölümünü hökm etdiyimiz zaman onun öldüyünü onlara (cinlərə) ancaq (Süleymanın) əsasını yeyən bir ağac qurdu xəbər verdi. (Süleymanın əlini dayayıb durduğu əsa sınandan sonra) o (ölmüş vəziyyətdə) yerə yıxıldıqda cinlərə bəlli oldu ki, əgər onlar qeybi bilsəydilər, alçaldıcı əzab (məşəqqətli iş) içində qalmazdılar." (34:14)

buyurulmaqdadır.

    Bu ayədən, Hz. Süleymanın, dəyənəyinə dayanarkən öldüyü, ağac qurdunun dəyənəyi çürütməsi nəticəsində Hz. Süleymanın yerə düşməsiylə öldüyünün aydın olduğu, lakin öldüyü halda dəyənəyə söykənən vəziyyətdə ayaqda dayandığı müddətcə özünü sağ zənn edən cinlərin işə davam etdikləri aydın olur. Ayənin davamında da cinlərin qeybi bilmədikləri, çünki qeybi bilsədilər Hz. Süleymanın öldüyünü fərq edib, uzun müddət qürur incidici ağır işlər altında işləməyəcəkləri izah edilir. Demək ki cinlər qeybi bilmir. Hətta deyil qeybi bilmək, misalda olduğu kimi, bəzən gözləri qarşısında cərəyan edən bir hadisəni belə anlayamaya bilirler.

    Cinlər bizdən daha uzun yaşamaqdadırlar. Buna bir yerə getmə, bir qaynağa çatma mövzusunda sahib olduqları sürət də əlavə olunsa, əlbəttə elmləri və məlumat tutumları insanlarınkından fərqli ola biləcəyi daha yaxşı aydın olar. .07-06-2011 12:00:00