Ana səhifə

Fitrə Sədəqəsi...


     Ramazan bayramı sədəqəsi. Buna zəkatul-fitrə və ya yalnız fitrə da deyilir. Yaradılış şükranəsi olmaq üzrə savab qazanmaq qəsdiylə verilər. Fitrə sədəqəsi Hicrət`in ikinci ilində zəkat fərz olmadan öncə vacib olmuşdur. Azad müsəlman və əsl ehtiyacından çox nisab miqdarı bir mala sahib olan kəslərin verməsi lazımdır.

    Ağıl və büluğ şərt deyildir. Ağıl xəstələrinin və dəlilərin vəliləri onların mallarından fitrə sədəqəsi verərlər. Ramazanda oruc tutmamış olanlar da fitrə sədəqəsi verərlər.

     Sədəqə-i fitrənin ədasının vaxtı, bayram sabahıdır. O gündən öncə ölən və zəngin ikən kasıb olan kəslərə sədəqə-i fitrə vacib olmaz. Bayram gecəsi günəş doğmadan öncə doğan uşağın fitresini vermək vacibdir. Fitrə bayram sabahından öncə və sonra hər nə zaman verilsə səhihdir və əda olur; onun qəzası yoxdur. Lakin müstəhəb olan səhər namazı ilə bayram namazı arasında və ya bir neçə gün öncə verməkdir. Fitrə bayramdan sonra vermək caiz isə də, bir vacib gecikdirilmiş olacağından yaxşı deyildir.

     Sədəqə-i fitrə, zəkat kimi malın deyil, başın zəkatıdır. Bunun üçün əsl ehtiyaclardan artıq olan malın artan olması, üzərindən bir ilin keçməsi və ticarət malı olması şərt deyildir. Bayram sabahı nisaba malik olan şəxsə belə sədəqə-i fitrə vacibdir. Nisab, gümüşə görə iki yüz dirhəm (561.2) qram. dəyərindəki bir maldır. Nisab miqdarı mal, sədəqə-i fitrə vacib olduqdan sonra tələf olsa yenə fitrə vermək lazımdır. Bu miqdar bir mala sahib olan bir kimsə özü üçün, yetkin olmayan malsız uşaqları üçün, xidmətində olanlar üçün, sədəqə-i fitrə verməsi vacibdir. Xanımı və böyük uşağının fitrələrini verməsi üzərinə vacib deyildir. Lakin yanında olan böyük uşağının və xanımının fitrələrini onlardan soruşmadan verə bilər. Malı olan kiçik uşağın fitrəsi öz malından verilər.

    Sədəqə-i fitrə, buğda, arpa, quru xurma, quru üzümdən verilər. Buğda və ya buğda unundan yarım sa`, (520 dirhəm 1459 qram.), O birilərdən isə bir sa` (1040 dirhəm 2918 qram.) verilər. Bu dörd maddənin hər hansı birinə görə vermək caizdir. Bu miqdar eynilə verilə biləcəyi kimi, qiymət olaraq da verilə bilər. Kasıbın mənfəətinə uyğun olanı vermək daha fəzilətlidir.

    Sədəqə-i fitrənin rüknü (şərti), onu əhlinə verməkdir. Zəkat kimlərə verilərsə sədəqə-i fıtır da onlara verilər. Fitrə yalnız bir kasıba verilməli, onu bir neçə kasıba vermək üçün bölünməməlidir.

    Sədəqə-i fitrə verərkən niyyət etmək lazımdır. Ancaq kasıba Sədəqə-i fitr olduğunu söyləməyə ehtiyac yoxdur.

    Sədəqə-i fitr ilk növbədə mükəlləfin olduğu yerdəki kasıblara verilməlidir. Başqa yerlərə göndərmək məkruhdur. Göndəriləcək olan kəslər qohum və ya daha möhtac kəslərsə məkruh olmaz.16-07-2015 12:00:00