Ana səhifə

Günəş işığı ilə göz arasındakı mükəmməl ahəng.


YazdırSend to friend

Bioloji olaraq baş verən görmə prosesini üçün lazım olan yeganə şüalar, "görülə bilən işıq" olaraq adlandırdığımız  müəyyən tezlikli dalğalardır. Günəşin yaydığı işığın böyük hissəsi bu dalğa tezliyinə uyğun gəlir.

 

Görmə prosesinin icra olunması üçün ən əsas şərt, tor qişadakı hüceyrələrin fotonları (cisimdən gələrək gözə daxil olan işıq hissəcikləri ) qəbul etməsidir. Bunun reallaşması üçün, bu fotonun görülə bilən işıq sərhədləri daxilində olması əsas şərtdir. Bundan fərqli olan dalğa tezliyindəki fotonlar, hüceyrələr üçün ya çox zəif, ya da çox güclü olar və lazım olan reaksiyanı həyata keçirə bilməzlər. Göz ölçülərinin kiçik və ya böyük olması heç bir nəticə verməz. Əsas olan, hüceyrənin qəbul edə biləcəyi dalğa tezliyi ilə, fotonun dalğa tezliyi arasındakı ahəngdir.

 

Məlum olduğu kimi, canlı hüceyrələri üzvi molekullardan təşkil olunub. Üzvi molekullar əsasən karbon atomunun müxtəlif birləşmələrindən əmələ gəlirlər. Bu üzvi molekulların əmələ gətirdiyi görmə hüceyrələrinin görülə bilən işığın dalğa tezliyindən fərqli şüaları qəbul edə biləcək qabiliyyətə sahib olması mümkün deyil. Qısacası, başqa şüaları qəbul edəcək bir göz dizaynının, yer üzündə bioloji cəhətdən funksional olması qeyri-mümkündür.

 

Prof. Michael Denton, “Nature's Destiny“(Təbiətin Qədəri) adlı kitabında bu mövzunu hərtərəfli tətqiq edir və üzvi gözün ancaq "görülə bilən işıq" sərhədləri intervalında görə biləcəyini açıqlayır. Nəzəri olaraq hazırlana biləcək başqa göz modellərinin heç birinin, başqa dalğa tezliklərini görə bilməsi mümkün deyil. Prof. Denton bu mövzuya aid fikirlərini belə bildirir:

 

"Ultrabənövşəyi, X və qamma şüaları çox enerji daşıyırlar və yüksək dərəcədə dağıdıcıdırlar. Uzaq infraqırmızı və mikrodalğa şüaları da həyat üçün zərərlidir. Yaxın infraqırmızı və radio dalğaları isə çox zəif enerjiyə sahib olduqları üçün müəyyən edilə bilməzlər...

 

Bir cox səbəblərə görə, elektromaqnit burulğanın görülə bilən bölgəsi, bioloji görmə qabiliyyəti üçün uyğun olan yeganə bölgədir. Xüsusilə də insan gözünə bənzər onurğalılara xas yüksək pikselli kamera tipli  gözlər üçün, bu işıq intervalından başqa uyğun dalğa tezliyi yoxdur."

 

Bütün bunları bir yerdə düşündüyümüzdə, bu nəticəyə gəlirik: Günəş elə həssas ölçülərlə hazırlanmış intervalda işıq yayır ki, mümkün işıq növlərinin yalnız 1025-də 1-ni (10 üstü 25-də bir) əmələ gətirən bu interval, həm Dünyanın isinməsi, həm mürəkkəb canlıların bioloji funksiyalarının icra olunması, həm bitkilərdə fotosintezin baş verməsi, həm də Dünyadakı canlıların görmə qabiliyyətinə sahib olması üçün ən ideal intervaldır.

 

Əlbəttə bütün bu həssas nizam, təsadüf adlandırılan kor proseslərin təşkil etdiyi sistemlər deyil. Bütün bunları yaradan, göylərin, yerin və bu ikisi arasındakı hər şeyin Rəbbi və Hakimi olan Allahdır. Allahın yaratdığı hər şey həyatımızın hər bir mərhələsində qarşımıza möcüzələr zənciri olaraq çıxır və bizə, bizi Yaradanın sonsuz qüdrətini göstərir.

 

Allah, sonsuz elminin göstəricisi olaraq, minlərlə çeşiddə müxtəlif canlılarda, minlərlə çeşid müxtəlif göz növünü mükəmməl quruluşları ilə birlikdə yaratmışdır. Quranda bir ayədə Allah belə buyurur:

 

" Gözlər Onu dərk etməz. O, gözləri dərk edər. O, lətifdir, (hər şeydən) xəbərdardır!" (Ənam Surəsi, 103)

 

Təsadüfən qarşılaşması mümkün olmayan bu iki amilin bir yerə gəlməsi isə həm gözü, həm onun görə biləcəyi ideal işıq intervalını, həm də bu intervalda işıq yayan Günəşi var edən Allahın xüsusi yaratması ilə mümkün olmuşdur.16-02-2012 12:00:00