Ana səhifə

İnsanların üz fərqlilikləri neçə növdür? Ağ, zənci, Yapon kimi üz simalarındakı sirr və ilahi məqsəd nədir?


YazdırSend to friend

1. Dünyada mövcud insanların sayı qədər fərqli simalar vardır. Çünki, heç bir sima digər bir simanın eynisi deyil. İnsanların barmaq izləri kimi, simaları da xüsusi bir şəxsiyyəti göstərəcək, adamın şəxsiyyətini təyin edəcək şəkildə fərqli olaraq təşkil edilmişdir.

 

2. Quran və hədislərdə "simaların sayı" verilmir, fərqli simaların varlığından bəhs edilir.

 

- "Odur ki analarınızın rəhmlərində sizə dilədiyi şəkli verər. "(Ali İmran),

 

- "Ey insan! Lütfkarlığı bol Rəbbinə qarşı səni aldadan nədir?  O Allah ki səni yaratdı, səni düz və balanslı edib, ölçülü bir forma verdi. Səni istədiyi hər hansı bir şəkildə parçalardan meydana gətirdi. "(İnfitar, 82/6-8) tərcüməsindəki ayələrdə, Allahın  iradəsinə və bağlı olaraq, insanların fərqli şəkillərdə yaradıldığına, təsvir edilib şəkilləndirildiyinə işarə edilməkdədir.

 

- "Onun dəlillərindən biri də, göyləri və yeri yaratması, dillərinizin və rənglərinizin dəyişik olmasıdır. Şübhəsiz bunda bilənlər üçün (alınacaq) dərslər vardır. "(Rum, 30/22) tərcüməsindəki ayədə isə, insanların fərqli simalara sahib olduqlarına işarə edilmişdir.

 

- Əbu Musa el-Əşarinin bildirdiyinə görə, Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) belə buyurmuşdur:

 

"Allah (İlk insan) Adəmi, dünyanın bütünündən aldığı bir ovuc torpaqdan yaratdı. Bu səbəblədir ki, Adəmin uşaqları, bu torpaq növləri qədər fərqlilik göstərdilər. Kimi ağ, kimi qırmızı-sarışın, kimi zənci, kimi bu rənglərin arasındakı tonlarda bədən tapdı. "(İbn Kəsr, Rum, 30/22. ayənin təfsiri).

 

3. İnsanların fərqli simalara sahib olduğu müsbət elmlərin də qəbul etdiyi bir mövzudur. Bir ateistin bundan fərqli bir iddiada olması mümkün deyil. Ayrıca, unutmamaq lazımdır ki, bir ateistin ən çox möhtac olduğu şey, Allahın varlığı-birliyi məsələsidir. Allaha inanmayan bir kimsənin Quranın Allah kəlamı olduğuna inanması düşünülə bilməz. Allaha iman mövzusunda və ateizmin səhvini ən güclü və ən gözəl bir şəkildə ortaya qoyan əsərlərin başında Risaləyi Nur əsərləri gəlir. Bunu xüsusilə tövsiyə edirik. Daha qısa zamanda, əlaqədar mövzulara tabe olmaq üçün də,  bu əsərlərə tabe kəslərlə yaxın təmas içində olmanın faydalı olduğunu düşünürük. Bilirsiniz ki, hədisdə; "Bir tək adamın imana gəlməsinə vəsilə olmaq, səhralar dolusu qırmızı qoyunlara sahib olmaqdan daha xeyirlidir. "(Məcmauz-Zəvaid, 5/334) buyurulmuşdur.

 

4. İnsanların göz, qulaq, əl, ayaq, barmaqlar kimi eyni ədəddəki ittifaqları, bunların eyni sənətkar tərəfindən yaradıldığına, bu səbəbdən Allahın birliyinə şahidlik etdiyi kimi, fərqli sima, fərqli rəng, fərqli dil danışma kimi fərqliliklər də Allahın iradəsinə şahidlik etməkdədir.

 

- 2-ci maddədə keçdiyi üzrə; "Onun dəlillərindən biri də, göyləri və yeri yaratması, dillərinizin və rənglərinizin dəyişik olmasıdır. Şübhəsiz bunda bilənlər üçün (alınacaq) dərslər vardır. "(Rum, 30/22) tərcüməsindəki ayədə, təqdim etdiyimiz bu həqiqətlərə işarə etməkdədir.17-11-2009 12:00:00

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz