Ana səhifə

Kafirlər və müşriklər cəhənnəmdə Allahı biləcəklər?


YazdırSend to friend

Cəhənnəmdə küfr yoxdur, çünki oraya girənlər artıq bütün iman həqiqətlərinə inanmışlar. Qəbiri görmüşlər, orada əzab mələklərini tanımışlar, dirilməyi yaşamışlar, məhşərdə Rəblərinin hüzurunda hesab vermişlər və indi bu hesabdan müflis olaraq ayrıldıqdan sonra, əzab diyarına girmişlər. Cəhənnəmdə şirk də yanmış, qovrulmuş və yerini tövhidə buraxmışdır. Artıq cəhənnəmin hər fərdi çox yaxşı bilməkdədir ki, Allahdan başqa Məbud, ondan başqa Xaliq və Malik yoxdur. Qurani Kərimdə, cəhənnəm yanacağının "insanlar ilə daşlar" olduğu xəbər verilər. (Təhrim Surəsi, 66/6; Bəqərə Surəsi, 2/24)

 

Bu daşları, təfsir alimlərimiz "bütlər" deyə açıqlayırlar. Orada insanlarla ibadət etdikləri bütlər, birlikdə yanacaqlar. Daşın əzab çəkməyəcəyi açıqdır; amma müşriklərlə bütlərin birlikdə yanmaları da tövhid adına, xoş bir mənzərədir. Cəhənnəm, möminlərin günah və üsyanlarını da qovurmuş, sahibini bunlardan təmiz hala gətirmişdir. O dəhşətli əzabla günahlardan təmizlənən möminlər, daha sonra cənnətə çatacaqlar. Amma küfr üzrə ölənlər üçün bu qapı əbədi olaraq bağlıdır.

 

Bu vəsiləylə, mövzumuzun daha da işıqlanmasına köməkçi olacağı qənaətiylə, Həzrəti Mövlananın bu möcüzə təsbitini təqdim edək: "Mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım." tərcüməsindəki ayə haqqında belə buyurar:

 

"Kafirlər, müşriklər və üsyankarlar cəhənnəmdə yanarkən, dayanmadan Allahı zikr edəcəklər və beləcə ibadət üçün yaradılmış olan bu insanlar, qısa sürən bir dünya fasiləsindən sonra, ibadətlərini beləcə davam etdirəcəklər."

 

Mövzuya belə bir misal da verər:

 

"Hanı sağlam ikən qəflət üzrə olan bir insan, xəstələnib də yatağa düşüncə dayanmadan inləyər və hər nəfəsdə ‘Aman ya Rəbbi, sən bilərsən ya Rəbbi' deyər ya! İşdə cəhənnəmə girən bir insan da beləcə əbədi olaraq zikrlə məşğul olacaq." 11-08-2010 12:00:00

Düğüme özel