Ana səhifə

Kişilərin və ya qadınların ayaqlarındakı tükləri yolmalarının caizliyi nədir?


YazdırSend to friend

Kişilər üçün bədəndə ki tüklərin vəziyyəti;

 

Ətək və qarnın alt tərəfinin tüklərinin təmizliyi, göbək altından başlayıb övrət ətrafındakı ətlərin alınmasıyla reallaşar. Bu təmizlikdə nəcis yerinin ətrafındakı ətlərin də alınıb alınmayacağı mövzusu tez-tez soruşulmaqdadır.

 

İslami qaynaqlarda, ətək təmizlənməsi üçün daha çox "'anet" sözü istifadə edilmişdir. (Misal olaraq bx. Qəzali, Əhya, I/146, )

 

 

İslami Qaynaqlara görə, bu təmizləmə işi, kəslərin asanına gəldiyi şəkildə; tükləri yolaraq, "Kils tükləri sökən bir dərman"la və ya qırxılaraq edilə bilər.

 


Ayrıca normal saç qırxılması zamanı saçın dağınıq, çirkin bir şəkil almasına meydan verməyəcək şəkildə nizamlanmalıdır. Çünki Əfəndimiz (s.ə.s.): "Başında saçı olan onu düz tutsun, təmizliyini etsin"(Nəylul-Əvtar,1/123) buyurmuşdur. Saçın bir qisimini kökdən qırxmaq, bir qisimini buraxmaq məkruhdur. Bu, əfəndimizin tətbiqinə ziddir(bx. Zuhayli, əl-Fıkhul-İslam, 1/311).

 

Şafi məzhəbinə görə, burun tüklərini çəkmək məkruhdur. Əgər çox uzandısa, -qayçıla- kəsərək qısaltmaq sünnədir (bx. Cəzri, a. g. e. 2/44).

 

 

Hənəfilərə görə; burundakı tükləri çəkmək doğru deyil. Çünki bu xəstəlik edər. (Fətəvayi Hind; Cəlal İldırım; İbni Abidin)

 

Malikilərə görə, -kişi olsun, qadın olsun-gözəlliyi pozan, insanı narahat edən bədəndəki bütün ətlərin təmizlənməsi caizdir. Ərin xoşlanmadığı ətlərin təmizlənməsi isə, qadına vacibdir (Cəziri, əl-Fiqhi alaal-məzahibil-arbaa-,  2/45).

 

Hənəfilərə görə, kişilərin kürək və sinəsini qırxması ədəbə zidddir( Cezeri, a. g. y.)

 

 

 

Qadınlar üçün bədəndəki tüklərin vəziyyəti;

 

Cənabı Haqq hər insanı ayrı bir gözəllikdə yaratmışdır. Birlik möhürünün açıqca oxunduğu insan simasındakı gözəllik, fitri və təbii olanıdır. Bunu mühafizə etmək, sahib olduğu xüsusiyyət və gözəlliklərə şükr edib, Allahın uyğun hesab edib lütf etdiyi qədərinə razı olmaq qulluğun bir dərəcəsi və işarəsidir.

 

Bunun üçün həyati və zəruri bir məsləhət yoxsa, bədəndə olan mövcud vəziyyəti dəyişdirməyə getməmək lazımdır. Çünki belə edilən bir qənaət insanı ağır bir məsuliyyət altına soxa bilər.

 

Bir zərurət yoxkən insan bədəni üzərində edilən dəyişiklikləri şiddətlə qadağan edən Peyğəmbərimiz (s.ə.s.), başına əlavə saç taxana, dərisinə döymə edənə və etdirənə, gözəlləşdirmək məqsədiylə dişini nazildib seyrəkləşdirənə, qaş və kirpiklərini yolan qadınlara, Allahın yaratdıqlarını dəyişdirdikləri üçün ilahi rəhmətdən uzaq qalmış olacaqlarını bildirmiş və xəbərdarlıq etmişdir.

 

Fiqh alimləri bu hədisdən hərəkət edərək üzündə saqqal və bığ bitən qadının onları aradan qaldırmasının caiz olacağını; ancaq qaşları naziltmənin, təbii şəklindən çıxarmanın, kirpikləri düzəltmənin və ya taxma kirpik istifadə etmənin caiz olmadığını ifadə edərlər. Çünki diş, qaş və kirpik bir üzvdür. Əslində olmayıb sonradan bitən yüzdəki ətlər isə bu sinifə girmədiyindən, qadının bunları aradan qaldırmasın da bir üzrlü görülməməkdədir. Eyni şəkildə qadının qıçındakı tükləri aradan qaldırmasında da bir üzrlü yoxdur. Çünki bu qaş kimi bir üzv deyil.

 

Fiqh kitablarına baxdığımızda bu hökmü görməkdəyik:

 

- Qadını çirkinləşdirən üzdəki tüklər alınar. Kişilərdə görülən saqqal, bığ kimi şeylərin qadınlarda görülməsi halında; alınması caizdir.

 

"İbni Abidin, saqqal və bığın qadında fitrət olmadığını, bu səbəblə (əgər çıxarsa) kəsilməsinin (müstəhəb) olacağını bəyan etmişdir!

 

Bu tükləri aradan qaldırmanın ən uyğun yolu qırxmaq deyil, pudra və ya bənzəri tibbi şeylərlə yolmaqdır." ( Qadın Elmihalı, Mürşidə İtaətli, s. 370)

 

Aydın olan odur ki, dindar xanımın özünü yoldaşına qarşı cazibədar vəziyyətə gətirməsi müstəhəbdir. Yoldaşını xaricilərin cazibəsindən qorumuş olma hikməti də vardır bunda.

 

 

İnsan, Allaha inandığı, inanması ölçüsündə Rəbbinin özünə əmanət etdiyi bədənindən ötəri hörmətli olması, nemətlərinə şükrlə cavab verməsi gərəyindəndir. Bunun üçün Müsəlman xanımın, Allahın (cc) üzünə verdiyi gözəlliyi pozmadan mühafizə etməsi əsərə olan hörmətinin, ruh və könül dincliyinin mənəvi işıltısını üzünə əks etdirərək gözəlliyinə gözəllik qata bilməsi isə, əsərin sahibi Uca Allaha olan sevgisinin ifadəsidir. (Dr. Jalə Şimşək)21-11-2009 12:00:00