Ana səhifə

Köhnə Əhli Sünnə alimləri günümüz alimlərindən daha çox məlumatlı idi?


YazdırSend to friend

İndiki vaxtda, dinin zəruri olaraq bilinməsi lazımlı xüsuslarında böyük bir laqeydlikdir. Məsələn, gənclərimizin, Allaha iman mövzusunda bir çox tərəddüd və sualları vardır. Elm yuvası olaraq bildiyimiz universitetlərdə Allaha iman etməkdə tərəddüd içində olanlar az deyil. İctihadı mövzular ixtilaflıdır və dinin əsliylə əlaqədar deyil. Şəriətin 99%-i hər kəsin qəbul etdiyi və dinin zəruri xüsuslarından meydana gəlir. Səid Nursinin ifadəsi ilə "Bunlar almaz bir sütun kimidir. "Doxsan almaz sütunu on qızılın sahibi kisəsinə qoya bilməz. Ona tabe edə bilməz. Almazların mədəni Quran və hədisdir."  (Nursi, Bədiüzzaman Səid, Lemeat, Klt. 1/322; Sünühat, Klt. 2/2047.)

 

Bunun mənası, on qızıl üçün doxsan almazdan sərf etməmək lazım olduğudur. İnsanların nəzəri və ixtilaflı məsələlərdən daha çox, dinin əsas ünsürlərini öyrənməyə ehtiyacı vardır. Çünki əksəriyyət ixtilafların incəliklərinə tam vəqf ola bilmədiyi üçün, fərqli bir-birinə zidd mövzuları düşünərkən, məlumatsızlıq səbəbi ilə dinin qudsiyyət və əzəməti haqqındakı düşüncəsi də yıxılar. Bu səbəblə əsl üzərində dayanılması lazım olan xüsuslar, dinin əsaslarıdır.21-11-2009 12:00:00

Düğüme özel