Ana səhifə

Köhnə kitablarda Peyğəmbərimiz Hz. Məhəmməd (s.ə.v.)-a işarələr vardır?


YazdırSend to friend

Quranın xaricindəki müqəddəs kitablara, zamanla insan əlinin qarışdığı halda Peyğəmbər Əfəndimizin (s.ə.v.) bu müqəddəs kitabların dəyişik nüsxələrində iştirak edən ad və sifətlərində, böyük bir bənzərlik mövcuddur.

 

Qurani Kərim, Cənabı Haqqın zaman zaman təbliğçilər və ya peyğəmbərlər göndərdiyini və onlara vəhy surətiylə qanunlar, əmrlər və ya kitablar endirdiyini bildirər. Quran, bu ifadəyə bağlı olaraq Hz. İbrahim (ə.s.)-ın səhifələrindən, Hz. Musa (ə.s.)-a göndərilən Tövratdan, Hz. Davud (ə.s.)-a endirilən Zəburdan və nəhayət Hz. İsa (ə.s.)-a göndərilən İncildən bəhs edər. Quranda bəyan edilən "zuhurul-evvelin", yəni "köhnələrin kitabları" şəklindəki ifadə isə, Zərdüştlər və ya Brahmanların bəzi kitablarına (qəti olmasa belə) işarə edər deyilə bilər.

 

Köhnə İran müqəddəs mətnlərindəki işarələr:

 

İran dini, Hindi dinindən sonra dünyanın ən köhnə dini idi. Müqəddəs yazıları, desatir və zend-avesta adını daşıyan iki qaynaqda toplanırdı. Bunlardan Destair nömrə 14-də, İslam dininə aid bəzi prinsiplər dilə gətirilir və Əfəndimizin (s.ə.v.) gələcəyinə dair bu ifadələr iştirak edirdi:

 

"İranlıların əxlaq səviyyəsi düşdüyündə, Ərəbistanda bir nur doğulacaq. Təqibçiləri onun taxtını, dinini və hər şeyini yüksəldəcək. Bir bina tikilmişdi (Kəbəyə işarə edir) və onun içində, ortadan qaldırılacaq bir çox bütlər var idi. Xalq, üzünü ona doğru dönüb ibadət edəcək. Təqibçiləri, İran, Taus və Belh şəhərlərini alacaq və İranın bir çox ağıllı adamı, onun təqibçilərinə qatılacaq."

 

Yuxarıdakı sətirlərdən açıqca aydın olduğu kimi, əsrlər sonra doğulacaq İslam günəşi və onun uca Peyğəmbəri (s.ə.v.), son dərəcə dəqiq bir şəkildə təsvir edilmişdir. Və bu Peyğəmbərin ( s.ə.v.), "çox təriflənmiş", "Əhməd" və "aləmlərə rəhmət" ünvanlarıyla, bütləri qaldıracaq birinin olduğu yazılıdır.

 

Bu kitabın hələ də mövcud olan qisimlərindən Yasht 13-ün 129-cu hissəsində, eyni həqiqətlər bir daha dilə gətirilər və bütləri qıracaq olan şəxsdən, "hər kəsə və aləmlərə rəhmət" adıyla bəhs edilər. Bilindiyi kimi əfəndimizin bir adı da, rahmeten-lil-alemin (aləmlərə rəhmət olan) şəklindədir.

 

Hind müqəddəs mətnlərindəki işarələr:

 

Paru 8, Khand 8, Adhya 8 və Shalok 5-8 kimi hind müqəddəs mətnlərində, Əfəndimizdən (s.ə.v.) belə bəhs edilməkdədir:

 

"Yoldaşlarıyla birlikdə bir mellacha (xarici dil danışan və ya xarici bir ölkənin mənsubu) olan ruhi bir tərbiyəçi gələcək və adı Məhəmməd olacaq. Onun gəlişindən sonra raja, pencap və ganj çaylarında yuyunar... Ona deyər ey sən! Bəşəriyyətin iftixarı, ərəb ölkəsinin sakini, şeytanı öldürmək üçün böyük bir güc yığdın." (Prof. Dr. Məhəmməd Hamidullah, Qurani Kərim Təfsiri)

 

Yuxarıdakı ifadədə Əfəndimizin (s.ə.v.) xas adının eynilə ifadə edilmiş olması, son dərəcə diqqət çəkicidir. Eyni sətirlərdə keçən "bəşəriyyətin iftixarı" sözləri isə, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in "fahrı aləm" şəklindəki adıyla eyni mənadadır.

 

Buda (gautama buddha) özünün ölümündən sonra dünyanı şərəfləndirəcək olan bir uca adamdan bəhs edər. Palice dilində adı "matdaya", sanskritçede "maitreya", burmacada isə "armidia" olaraq keçən bu adam müşfiq və yaxşı ürəkli olub, insanları doğru yola çağıracaq. Budanın çox əvvəldən vermiş olduğu bu xəbərdə keçən adların mənası da, "rəhmət" deməkdir. Bilindiyi kimi peyğəmbərimiz üçün, Quranda Ənbiya Surəsinin 107-ci Ayəsində, "Biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik." buyurulmaqdadır.

 

Bu yazmalardan birində, bu ifadə keçər:

 

"Buda belə dedi. Mən dünyaya gələn ilk buda (yol göstərici) deyiləm, son da olmayacağam. Müəyyən bir zamanda dünyaya bir başqa adam gələcəkdir. O da qutsi, işıqlanmış və idarədə fövqəladə qabiliyyətli olan biridir. O mənim sizə öyrətmiş olduğum eyni əbədi həqiqətləri öyrədəcək... Ananda soruşdu: o necə bilinəcək? Buda cavablandırdı: o, maitreya (rəhmət) olaraq bilinəcək."

 

Pali və sanskrit yazılı mətnlərində, irəlidə gələcək olan o uca adamın adları Maho, Maha və Metta olaraq keçər. Bu adlardan ilk ikisi, "uca işıqlandırıcı" sonuncusu isə "inayətli" mənasını verər ki, bunlardan hər ikisi də peyğəmbərimizin sifətləridir. Onsuz da diqqət yetiriləcək olsa, başqa qutsi mətnlərdə keçən Əfəndimiz (s.ə.v.)-in xas adını göstərən Mohamet və ya Mahamet adının, Maha və Moha sözlərindən təşəkkül etdiyi açıqca görüləcək.

 

Araşdırmamızı, indi də Tövrat, İncil və Zəbur üzərində davam etdirək. Bu mövzuda edilən ən təfsilatlı araşdırma Hüseyni Cisriyə aiddir. Hicri 1261-1327 illəri arasında yaşayan və ana ilə atası əhlibeytdən olan bu Suriyalı alim, söz mövzusu müqəddəs kitablardan Əfəndimizlə (s.ə.v.) əlaqəli 114 işarə çıxartmış və bunları Türkcəyə də çevrilən Risaləi Hamidiyyesində nəşr etmişdir.

 

Köhnə müqəddəs mətnlər arasında ən çox təhrif edilmiş olma xüsusiyyətini daşıyan Tövratda belə, Peyğəmbərimizə (s.ə.v.) aid bu işarələr vardır:

 

"O, iki minici gördü, biri eşşək üzərində, digəri dəvə üzərindəki minicilər idi. O, diqqətlə dinlədi." (İşaya xxı, 7)

 

Burada peyğəmbər İşaya tərəfindən bildirilən iki minicidən eşşək üzərində olanı Hz. İsadır (ə.s.). Çünki İsa peyğəmbər, Qüdsə bir eşşək üzərində girmişdir. Dəvə üzərində olan adamla da, Peyğəmbər Əfəndimizə (s.ə.v.) İşarə edildiyi açıqdır. Əfəndimiz (s.ə.v.) Mədinəyə girişdə dəvəsinin üstündə idi.

 

Yeri gəlmişkən bunu da ifadə edək ki, İncil tərcümələrində faraklit və ya paraklit (perikletos) sözləri eynilə mühafizə edilərkən, yaxın zamanlarda çıxarılmış olan İncil tərcümələrində bu söz dəyişdirilərək Ərəbcə tərcümələrində "muazzi", Türkcə tərcümələrində isə "təsəlli edici" şəklində verilmişdir.

 

Həzrəti Şuayb (ə.s.)-ın suhufunda, Əfəndimiz (s.ə.v.)-in adı Müşeffeh şəklində keçər ki, söz olaraq tam qarşılığı "Məhəmməd"dir. Tövratda keçən Münhemenna adının qarşılığı da, yenə Məhəmməddir. (Bilindiyi kimi Məhəmməd sözünün lüğət qarşılığı da, "təkrar təkrar mədh edilmiş" şəklindədir.) Bunların xaricində, Əfəndimizin (s.ə.v.) adı, Tövratda çoxluqla "Ahyed", İncildə isə, "Əhməd" olaraq keçməkdədir.

 

Mövzumuzu, bir hədisi şəriflə nöqtələyirik.

 

"Mənim adım Quranda Məhəmməd, İncildə Əhməd, Tövratda isə Ahyeddir."

 

Məlumat üçün bx. Şərq Müqəddəs Mətnlərində Hz. Məhəmməd (Zərdüşt, Hindi, Budist), A. H. Vidyarthi; Çevirən: Kamal Karataş, İnsan Nəşrləri; İstanbul, 1997.02-08-2010 12:00:00