Ana səhifə

Məscidi-Nəbəvidə qılınan namazlar, digər məscidlərdə qılınan namazlardan niyə daha savablıdır?


YazdırSend to friend

Əvvəla, Allah bəzi qullarını bəzi qullarından daha fəzilətli etdiyi kimi, qullarının qulluq edəcəyi bəzi məbədləri digərlərindən daha fəzilətli etməsi də aydın olan məqamdır.

Bundan başqa, Allah qullarına sonsuz mərhəmətini göstərmək üçün, bəzi gün və gecələri daha fəzilətli etdiyi kimi, məkan olaraq da bəzi mövqeləri daha fəzilətli etməsi, rəhmət fışqıran hikmətinin bir yanmasıdır.

Aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən Hz. Peyğəmbər (s.ə.v.)in əbədi istirahətgahının olduğu bir yerə rəhmətin sağanaq halında gələcəyində şübhə yoxdur. Məscidi-Nəbəvinin bundan payını alması qədər təbii bir nəticə düşünülə bilməz.

Bununla birlikdə, insanları həcc və ümrəyə təşviq etmək üçün, o məkanlarda xüsusi bir mükafat tətbiq etmək, həm o xüsusi qulluğun edildiyi məkanlara, həm Məscidi Harama, həm də Məscidi-Nəbəviyəyə yaraşar. Çünki birinin mərkəzində tövhidin simvolu olan Kəbə, digərinin mərkəzində Tövhid Peyğəmbəri Hz. Məhəmməd (s.ə.v.) vardır.04-05-2011 12:00:00