Ana səhifə

Müsəlman olmadan əvvəl edilən əməllərə savab var?


YazdırSend to friend

Hakim İbn Hızam Rəsulullaha (s.ə.s.):

-Ya Rəsulullah! Mənim cahiliyyə dövründə sədəqə vermək, kölə azat etmək yaxud qohuma kömək etmək surətiylə ibadət vəzifəmi yerinə yetirdiyim bəzi işlərim var. Bunlarda mənə əcr var? deyə soruşdu.

Rəsulullah (s.ə.s.) cavab verdi:

-"Sən köhnədən etdiyin xeyrlərlə Müsəlman oldun." (Müslim, İman, 195) Bu hədisdən də açıqca aydın olacağı üzrə, Rəhm olan Allah, heç bir yaxşılığı məhv' etmir. Hansı vəziyyətdə olsun adam etdiyi yaxşılıqların qarşılığını ya dünyada ya da axirətdə mütləq görəcək.19-11-2009 12:00:00