Ana səhifə

Müsəlmanlar arasında barış necə təmin edilə bilər? Bunun üçün nələr edilə bilər?


YazdırSend to friend

Bu sual, ilk baxışda insana qəribə gələ bilər. "Müsəlman, digər müsəlmanlarla onsuz da barış halındadır. Bu suala nə lazımlılıq var?" deyilə bilər. Lakin reallığa baxdığımızda, müsəlmanın müsəlmanla, müsəlman camaatların digər müsəlman camaatlarla, müsəlman dövlətlərin digər müsəlman dövlətlərlə zaman zaman problemləri olduğunu görərik. Dünya barışını hədəfləyən müsəlmanların, öz aralarında barışı təmin etmədikcə bu hədəflərinə çatmaları düşünülə bilməz.

 

Əsri Səadətin dərhal arxasından, Hz. Osmanın şəhid edilməsiylə başlayan daxili fitnənin fakturası, müsəlmanlara çox bahalıya başa gəlmişdir. Cəməl və Sıffin Döyüşlərində on minlərcə müsəlman, həyatını itirmişdir. Ancaq, Hz. Həsənin xilafətdən müəyyən şərtlərlə gəlməsi nəticəsi fitnə yatışmış, o zaman İslam orduları təkrar çölə açılaraq, İstanbul önlərinə qədər gəlmişlər.

 

Doqquz il davam edən iraq-İran Döyüşü, müsəlmanlar arasındakı mübarizənin zərərlərinin, günümüzdəki canlı nümunələrindəndir. İraq və İran döyüşmüş, bir milyondan çox adam həyatını itirmiş; döyüşü silah satan ölkələr qazanmışdır.

 

Halbuki İslam, daxildə çəkişmə və ixtilaf istəmir. "Ey iman edənlər! Hamınız topdan barışa girin" deyir (Bəqərə Surəsi, 208). Müsəlmanları bir bədənin üzvləri kimi görür (1). Onları, bir-birinə birləşmiş, möhkəm bir binaya bənzədir. (2) Vəziyyət beləykən, indiki vaxtda İslam aləminin bir araya gələ bilməməsi, Quranın açıq bir əmrinə qarşı gəlməkdən başqa bir şey deyil. Xəstə, resepti oxumur, dərmanları istifadə etmirsə, qüsuru reseptdə deyil, xəstədə axtarmaq lazımdır. Quran əczaxanasında bütün dərdlərimizin resepti və dərmanları vardır. İxtilafın resepti isə, bu kimi ayələrdir:

 

"(Ey iman edənlər) Hamınız topdan Allahın ipinə sarılın və ayrılığa düşməyin..." (Àl-i İmran Surəsi, 103)

 

"Möminlər ancaq qardaşdırlar..." (Hucurat Surəsi, 10)

 

"Dinlərini ayrı-ayrı təriqətlərə bölüb də, parçalananlara gəlincə: Sənin onlarla heç bir əlaqən yoxdur..." (Ənam Surəsi, 159)

 

"Dinlərini ayrı-ayrı təriqətlərə bölən və qruplar halına gəlib, hər bir qrup özlərində olanla öğünən müşriklər kimi olmayın." (Rum Surəsi, 31-32)

 

"Dini doğru etmiş və onda ayrılığa düşməyin!" (Şura Surəsi, 13)

 

"(Ey iman edənlər !) Özlərinə açıq-aşkar bəyan gəldikdən sonra, bölünən və ixtilafa düşənlər kimi olmayın ." (Al-İmran Surəsi, 105)

 

 

 

Qaynaqlar:

1-Buhari. Ədəb, 27; Müslim, Birr, 66; İbnu Hənbəl, IV, 270

2-Buhari, Salat, 88; Müslim, Birr, 65; Tirmizi, Birr, 18

3-Acluni, I, 64

4-Nursi, Xütbəs(n)i Şamıya, s., 9019-11-2009 12:00:00