Ana səhifə

Nəzir Qurbanı


YazdırSend to friend

     Bu qurbana “adaq” və ya “deyilmə” qurbanı da deyilir.Allah üçün kəsilməsi əhd edilən qurbanı kəsmək vacibdir.

      Nəzir edilən bir qurbanın kəsilməsi insan üzərinə borc olması üçün bəzi şərtlər lazımdır:

     1 – Qurban olaraq əhd edilən heyvan vacib qurbanlar cinsindən olmalıdır. Məsələn: hinduşka və ya xoruz əhd etməklə nəzir yerinə yetirilməz. Çünkü bunlardan qurban kəsmək olmaz.

     2 – Əhd edilən qurban əhd edənin özünə vacib olan bir qurban olmamalıdır. Məsələn varlı bir nəfər:

     “Əgər bu işim düzələrsə bu Bayramda qurban kəsəcəyəm.” deyərsə kəsdiyi qurban “nəzir” qurbanı yerinə keçməz. Ancaq qurbandan başqa bir də nəzir qurbanı kəsərsə o zaman nəzir yerinə yetirilmiş olar.

    3 – Əhd edilən qurban, Allah`a üsyan şəklində olmamalıdır. Məsələn: Oğlunu Allah`a qurban etməyi əhd etmək kimi.

    4 – Əhd edilən qurban başqasının malı olmamalıdır. Çünki ancaq öz malından qurban əhd edilə bilər. Məsələn: “Oğlum əsgərdən gələrsə qonşunun öküzünü kəsəcəyəm” demək olmaz.

    5 – Əhd edilən qurban, yerinə yetirilməsi mümkün olmayan bir şey də olmamalıdır.Keçmiş bir zaman üçün qurban əhd etmək kimi.

    Deyilmə qurbanın ətindən sahibi yeyə bilmədiyi kimi; ailəsi, uşaqları, nəvələri, ataanası, baba-nənəsi də yeyə bilməz. Hamısının fağırlara verilməsi şərtdir. Əgər bu qurbandan az belə yeyəsi olsa o yeyilən ətin miqdarı qədər pulunu fağırlara sədəqə verməlidir.

 

Hacı Arif Heydəroğlu / "Qurban və Hikməti" / İpək Yolu Nəşriyatı.19-05-2014 12:00:00

Düğüme özel