Ana səhifə

Namazı tərk edənin axirətdəki cəzası nədir? Namazı vaxtın sonlarına doğru gecikdirmənin bir cəzası var mıdır?


YazdırSend to friend

Namazı -vaktinde qıldığı təqdirdə- bir az gecikdirmənin bir cəzası yoxdur.

Beş vaxt fərz namazdan hər hansı birini inkar etmək, dörd məzhəbə görə küfrdür.

İnkar etmədən, tənbəllikdən ötəri namazı tərk edən kimsə, fasiq və asidir.

Namazı bu şəkildə -üzürsüz- tənbəllikdən ötəri tərk edən kimsə, Hənəfi məzhəbinə görə, tövbə edib namazı qılmağa başlayana qədər həps edilər və döyülər.

MalikîŞafii məzhəblərinə görə, üzrsüz olaraq namazı tərk edən kimsə üç gün tövbə etməsi üçün möhlət verilir. Bu üç gün içərisində tövbə edib namaz qılmazsa "kafir olduğu üçün deyil" had cəzası olaraq öldürülər.

İmam Əhməd b. Hənbələ görə namazı üzrsüz tərk edən kimsə "kafir olur" və kafir olduğu üçün öldürülür. (bax. Vehbe Zuhayli, əl-Fıkhu'l-İslamî, 1 / 502-505).

Bu fərqli görüş sahiblərinin özlərinə görə dəlilləri vardır. Yalnız bunu söyləmək lazımdır ki, namazı -inkâr etmədən- sırf tənbəlliyindən ötəri tərk edən kimsənin kafir olmayacağını söyləyən Hənəfi, Malikî və Şafiilərin dəlilləri daha qüvvətlidir və bu görüş daha doğrudur. (bax. Age).

İslam'da namazın önəmi və tərkindəki zərərlərin böyüklüyünü izah edilməyə ehtiyac duymayacaq qədər açıqdır. Bu mövzuda xeyli çox ayə və hədislər vardır. Aşağıdakı ayə bunlardan biridir.

"Onlar mütləq cənnətlərdə günahkarların vəziyyəti haqqında, öz aralarında danışarlar. O günahkarlara: "Nə idi bu cəhənnəmə sizi sürükləyən?" deyə soruşular. Onlar belə cavab verirlər: Biz namaz qılanlardan deyildik. Kasıbları doyurmaz, onların ehtiyaclarıyla maraqlanmazdıq. Batil sözlərə dalanlarla birlikdə biz də dalardıq. Bu haqq-hesab gününü yalan sayardıq. Ölüm bizi yaxalayıncaya qədər həmişə belə idik. "(Muddəssir, 74 / 40-47).

Namazın terki hakkındaki tehditlerin sebebi

Namaz qılmamağın üxrəvi (axirət) cəzası nədir?15-12-2014 12:00:00

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz