Ana səhifə
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1ae81471791af22b93291be5cbd7ab8b' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n </p>\n<p style=\"margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify:\ninter-ideograph;text-indent:35.45pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:\nnone;text-autospace:none\">\n Əsasən “faiz” sözüylə ifadə edilən riba, çəkisi və ölçüsü müəyyən olan bir malı eyni cinsdən olan daha çox bir mal ilə, bir qarşılığı olmadan, nağd və ya kreditlə dəyişdirməkdir.</p>\n<p style=\"margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify:\ninter-ideograph;text-indent:35.45pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:\nnone;text-autospace:none\">\n Qurani Kərimdə, faizin haram olduğu və faiz yeyənlərin qəbirlərindən şeytan vurmuş kimi qalxacaqları bildirilir:</p>\n<p style=\"margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify:\ninter-ideograph;text-indent:35.45pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:\nnone;text-autospace:none\">\n  </p>\n<blockquote>\n <p style=\"margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify:\ninter-ideograph;text-indent:35.45pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:\nnone;text-autospace:none\">\n <b>“S</b><b>ələm yeyənlər (qəbirlərindən) şeytan toxunub dəli eləmiş kimsənin qalxd</b><b>ığı kimi qalxarlar. Bu onların: </b><b>“Al</b><b>ış-veriş d</b><b>ə sələmçilik kimidir!”– demələrinə görədir. Halbuki, Allah al</b><b>ış-verişi halal, s</b><b>ələmçiliyi isə haram etmişdir. Hər kim özünə Rəbbindən xəbərdarl</b><b>ıq g</b><b>əldikdən sonra (sələmçiliyə) son qoyarsa, olub-keçənlər ona ba</b><b>ğışlanar v</b><b>ə onun işi Allaha qalar. (Sələmçiliyə )qay</b><b>ıdanlar is</b><b>ə Od sakinləridirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar.</b><b>” (B</b><b>əqərə, 2/275)</b></p>\n</blockquote>\n<p style=\"margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify:\ninter-ideograph;text-indent:35.45pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:\nnone;text-autospace:none\">\n  </p>\n<p style=\"margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify:\ninter-ideograph;text-indent:35.45pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:\nnone;text-autospace:none\">\n Keçmiş təfsirçilər, faiz yeyənlərin yenidən dirilib qəbirlərindən qalxarkən və ya buradan məhşərdəki hesabın sonuna qədər sərsəmləmiş, epilepsiyaya tutulmuş insanlar kimi çırpınacaqlarını, yolda doğru gedə bilməyib sağa sola yırğalanacaqlarını ifadə etmiş, ayəni belə anlamışlar. Ayə belə başa düşülsə həqiqət mənasında ifadə edilmiş olar.</p>', created = 1521513901, expire = 1521600301, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1ae81471791af22b93291be5cbd7ab8b' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = 'Şərhsiz', created = 1521513901, expire = 1521600301, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.suallarlaislam.com/taxonomy/term/86\"><img src=\"http://suallarlaislam.com/sites/all/themes/vaprosi3/images/100sualdaiman.jpg\" style=\"height: 114px; width: 172px;\" /></a></p>', created = 1521513901, expire = 1521600301, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Quranda, faiz yeyənlər şeytan vurmuş kəslərə bənzədilmişdir, bu nə deməkdir?


YazdırSend to friend

Əsasən “faiz” sözüylə ifadə edilən riba, çəkisi və ölçüsü müəyyən olan bir malı eyni cinsdən olan daha çox bir mal ilə, bir qarşılığı olmadan, nağd və ya kreditlə dəyişdirməkdir.

Qurani Kərimdə, faizin haram olduğu və faiz yeyənlərin qəbirlərindən şeytan vurmuş kimi qalxacaqları bildirilir:

 

“Sələm yeyənlər (qəbirlərindən) şeytan toxunub dəli eləmiş kimsənin qalxdığı kimi qalxarlar. Bu onların: “Alış-veriş də sələmçilik kimidir!”– demələrinə görədir. Halbuki, Allah alış-verişi halal, sələmçiliyi isə haram etmişdir. Hər kim özünə Rəbbindən xəbərdarlıq gəldikdən sonra (sələmçiliyə) son qoyarsa, olub-keçənlər ona bağışlanar və onun işi Allaha qalar. (Sələmçiliyə )qayıdanlar isə Od sakinləridirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar.” (Bəqərə, 2/275)

 

Keçmiş təfsirçilər, faiz yeyənlərin yenidən dirilib qəbirlərindən qalxarkən və ya buradan məhşərdəki hesabın sonuna qədər sərsəmləmiş, epilepsiyaya tutulmuş insanlar kimi çırpınacaqlarını, yolda doğru gedə bilməyib sağa sola yırğalanacaqlarını ifadə etmiş, ayəni belə anlamışlar. Ayə belə başa düşülsə həqiqət mənasında ifadə edilmiş olar.07-06-2011 12:00:00