Ana səhifə

Rabitə nə deməkdir?


YazdırSend to friend

Rabitə, "bağ, münasibət əlaqə, bağlılıq, mənsub olmaq..." kimi mənalara gəlir. Öz şəxsiyyətindən sıyrılıb, sözgəlişi şeyxin və ya Rəsulullahın şəxsiyyətiylə inteqrasiya olunma, bir bağ qurma şəklində tətbiq olunar.

Məlum olduğu üzrə, sevən sevdiyini xəyal edər. Onu özünə yaxın hiss edər. Hətta yuxularında belə onunla olar. Onunla eyniləşmək istər. Usta-çıraq, müəllim-şagird münasibətləri də rabitəylə əlaqəlidir. Çırak ustasının hərəkətlərini, şagird müəlliminin söylədiklərini xatırlamağa, sanki təkrar o ana dönməyə cəhd göstərər.

 

Bir müridin mürşidini xatırlaması da belə bir rabitədir. Bu rabitə, mürşidin surətinə deyil, o bədəndə sərgilənən İslami xüsusiyyətlərədir. Daha doğrusu, elə olmalıdır. (1) Belə bir rabitə, mürşiddəki kamal xüsusiyyətlərinin müridə əks olunmasına səbəb olacaq. Buna, "pis-fişşeyh" deyilir. Lakin mürid orada qalmamalı, "pis-firrasul" və "pis-fillah" mövqelərinə yüksəlməyə cəhd göstərməlidir. Yəni, şeyxində fani olan bir mürid, ondakı gözəl xüsusiyyətləri qazanıb, ondan peyğəmbərdə fani olmağa yönəlməli, daha sonra da, Allahda fani olmalıdır. (2)

 

Bu pis (fani olma) halları zövqü bir məsələ olmaqla birlikdə, hər kəs üçün bu mənada tətbiq oluna bilər: Bir insan öz rəyini, fikirini buraxıb müəlliminin, ustadının yaxud şeyxinin iradəsini öz iradəsinə seçsə bu şəxslərdə fani olmuş olar. Eyni şəkildə, bütün işlərini, hallarını və sözlərini Allah Rəsulunun sünnə xəttinə görə nizamlarsa Peyğəmbərimizdə fani olmuş olar.

 

Qaynaqlar:

1. Baxın. Eraydın, Təsəvvüf və Təriqət, s. 135-138

2. Eraydın, Təsəvvüf və Təriqət, s. 384-38519-11-2010 12:00:00