Ana səhifə

Şəxsi ad nə deməkdir? Rəhman adı şəxsidir? Rəhman adını uşaqlarımıza vermənin bir qorxusu vardır?


YazdırSend to friend

Allahın şəxsi sifətləri, Allahın şəxsinə məxsus olan, başqa hər hansı bir varlıqda olması mümkün olmayan sifətlərdir. Bunlara sifəti selbiyə sifətlər də deyilər.

 

Bunlar;

 

Bədən: Var olmaq. Allahın varlığı şəxsinin gərəyidir, zəruridir, başqasına möhtac deyil. Ziddi olmamaq. Mənasını verər.

 

Qıdəm: Əzəli olmaq, başlanğıcı olmamaq.

 

Davamlılıq: Varlığının sonu olmamaq, əbədi olmaq.

 

Müxalifətin lil-havadis: Sonradan var olan heç bir varlığa bənzəməmək.

 

Vahdaniyyət: Allahın şəxsində, sifətlərində və hərəkətlərində bir və tək olması.

 

Qıyam bi nəfsihi: "Varlığı özbaşına olmaq, var olmaq üçün bir başqa varlığa ehtiyac duymamaq" deməkdir.

 

Subuti sifətlər isə; Həyat, Elm, Səmi, Basar, iradə, Qüdrət, Kəlam, Yaratma şəklində adlandırılar. Bu sifətlər də Allah üçün istifadə edildiyi zaman, şəxsi sifətlər kimi əzəli, əbədi və bənzərsizdir. Tək bu qədər var ki, bu sifətlər, söz olaraq başqası üçün də istifadə edilə bilər, bir xüsusiyyət olaraq başqasına da verilə bilər. Məsələn, Allahın həyatı vardır, iradəsi vardır, elmi vardır; -sonsuz bir fərqi saxlasa belə- bizim də həyatımız, iradəmiz və elmimiz vardır. Halbuki, Qıdəm, Davamlılıq kimi şəxsi sifətləri başqası üçün istifadə etmək ağlan da mümkün deyil.

 

Şəxsi sifətlər Allahın xaricində -müstəqil olaraq- təsəvvür edilə bilməyəcəyi kimi, Allahın şəxsi də  bu sifətlər olmadan düşünülə bilməz. Məsələn, Ruzi vermək, yaratmaq, bağışlamaq, öldürmək, diriltmək kimi bir çox hərəkəti sifət vardır ki, onları təsəvvür etmədən də Allahı düşünə bilərsiniz, ancaq, qıdəm, əzəliyyət, əbədiyyət, vəhdaniyyət, bədən kimi sifətləri düşünmədən Allahı təsəvvür edə bilməzsiniz. Çünki, bunlar şəxsi sifətlərdir.03-12-2009 12:00:00

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz