Ana səhifə

Saytınızdan bəzi hissələri öz saytıma əlavə edə bilərəm?


YazdırSend to friend

Saytımızdan "Arxivdən Seçilənlər", "Son Cavablandırılan Suallar" və "Bir Söz" bloklarını öz saytlarınıza əlavə edə bilməniz üçün "Saytınıza Əlavə edin" başlıqlı bölmədə istifadənizə təqdim edilmişdir. Buradan kodları götürüb saytınızın uyğun bir sahəsinə yapışdırmanız kafi olacaqdır. Geniş məlumat üçün həmin bölməyə daxil olun.07-11-2009 12:00:00