Ana səhifə

"Şübhəsiz, Allah möminlərdən nəfslərini və mallarını cənnət müqabili satın almışdır." tərcüməsindəki ayəni necə anlamalıyıq?


YazdırSend to friend

Nəfs deyilincə insanın şəxsini anlayırıq, mal deyilincə də şəxsin qənaətinə verilən əmanətləri. Bir başqa ifadəylə, "nəfs" insana lütf edilən daxili nemətləri; "mal" isə xarici nemətləri təmsil etməkdə. Hər ikisi də imtahan alətləridir.

 

Ayədə nəfsdən başlandığını diqqətə alaraq nəfsimiz üzərində bir az dayanaq. İnsan ağlı, fizika və kimyadan, ticarət və əkinçilikdən, qumar və soyğuna qədər hər şeydə istifadə edilməyə uyğundur. Bunların bir qisimi insanı yüksəldərkən, digərləri alçaldar.

 

İnsan ürəyi bir ümid etməyin. İman və küfrdən, ədalət və zülmə, təvazö və qürura, itaət və üsyana, söhbət və nifrətə, əfv və intiqama və daha nə qədər müsbət və mənfi mənalara açıq. Ürəyə bağlı şeylər, hisslər bədənin orqanlarından çox. Bunlar da insanı ya ucalara çıxarar yaxud çuxurlara salar.

 

Sevgidən başlayaq. İnsan bu hiss ilə, ya Rəbbini və Mövlasını sevər, yaxud nəfsini və mənfəətini. Birinci hal yüksəliş, ikincisi çöküşdür.

 

 

Beş duyğu da bu ölçüyə vurulmalı. İnsan bunlarla saleh əməl də işləyə bilər, üsyan və günah da. Birincilər, insanı ən irəli mövqelərə, ikincilər isə ən dərin əzablara hazırlayar.

 

Nur Külliyyatında, bu ayənin təfsiri edilərkən bir təmsil gətirilər və təmsilin bir yerinə də bu mesaj yüklənər. "Həm o fabrikdəki alətlər mənim adımla və mənim dəzgahımda işlətdiriləcək. Həm qiyməti, həm ödənişləri birdən minə yüksələcək."( Sözlər)

 

Buna görə nəfs və malımızı Cənabı Haqqa satmamızdan məqsəd, bunları Onun razılığı istiqamətində istifadə etməkdir. O zaman bunların qiymət qazanmasıyla biz də qiymət qazanarıq. Və bu satışın əvəzi cənnət olar.15-11-2009 12:00:00