Ana səhifə

Süd ana və süd ataya zəkat verilər?


YazdırSend to friend

Süd əmməklə bir qohumluq meydana gəlsə də, bununla nəfaqa (dolanacaq xərci), miras, şahidliyin rəddi, nikah və mal vəlayəti kimi digər nəsəb hökmləri meydana gəlməz.

Süd qohumluğu, naslarda ifadə edilən xüsuslarla məhdud qalar. Nəsəbə ,hər baxımdan, bərabər haqlar təmin etməz. Buna görə süd ana, süd oğlundan nəfaqa istəyə bilməz, ona varis ola bilməz və bu uşaq üzərində vəlayət iddia edə bilməz (Hamdi Döndüren, Dəlilləriylə İslam Hüququ, İstanbul 1983, s. 222).

Buna görə bir kimsə süd ana və süd atasına zəkat verə bilər.04-05-2011 12:00:00

Düğüme özel