Ana səhifə

Üç aylarda tutulan orucların və edilən ibadətlərin fəziləti haqqında məlumat verərsinizmi?


YazdırSend to friend

  

"Hər hasənənin savabı başqa vaxtda on isə, Rəcəb-i Şərifdə yüzdən keçər, , Şâban-ı Muazzamda üç yüzdən çox və Ramazan-ı Mübarəktə minə çıxar və cümə gecələrində minlərə və Leyle-i Qadirdə(qədr gecəsi) otuz minə çıxar. Bu xeyli çox ührəvî faydaları qazandıran ticarət-i uhrəvîyənin bir qüdsî bazarı və həqiqət əhli və ibadət üçün görkəmli bir məşhəri və üç ayda səksən il bir ömürü  iman əhlinə təmin edən şuhûr-u səlâsənizi (üç aylarınızı) təbrik edirik." (Şuâlar, s. 416)

   Dinî izahatda "Şühûr-ü səlâsə", yəni üç aylar olaraq bilinən bu mövsümün gəlməsilə birlikdə Müsəlman ruhları tam fərqli bir hava örtər. Çünki bu aylar İlâhî  rəhmətin coşduğu aylardır. Digər vaxtlarda yaxşılıq və ibadətlərə on savab verilirsə, Rəcəb, Şâban və Ramazan aylarında getdikcə yüksələn bir nisbətdə qat qat çox savab verilər.

   Məsələn, başqa vaxtlarda oxunan hər bir Qur’ân hərfi üçün on savab yazılmaqdadır. Rəcəb ayında bu savab yüz olaraq yazılır, Şâbanda üç yüzü keçər, Ramazan`da minə çıxar. Cümə gecələrində minlərlə olar. Qədr Gecəsində də otuz minə çatdığını düşünsək, üç aylardakı mübarək vaxtların âxirət ticarəti baxımından nə qədər qiymətli bir fürsət olduğunu anlaya bilərik.

   Bu baxımdan üç aylar "bir çox uxrəvî faydaları qazandıran ticaret-i uhrəviyənin(âxirət ticarətinin) bir qüdsî  bazarı və həqiqət və ibadət əhli üçün görkəmli bir məşhəri (sərgisi)" olaraq vəsifləndirilmişdir. Bilindiyi kimi, bazarlar və sərgilər mühüm ticarət yerləri arasında yer alarlar. Həftənin bəlli bir günündə bəlli bir yerdə qurulan bazarda, insanlar hər cür ehtiyaclarını qarşılayarlar. O gün səhərdən axşama qədər bazarın ucuzluğundan istifadə etmək mümkündür. Amma o gün bazara gedə bilməyən bir insan, eyni şərtlər altında alışveriş edə bilmək üçün bir həftə gözləmək məcburiyyətindədir. Çünki bazar bir günlükdür.
   Eyni şəkildə, üç aylar da ildə bir dəfə qurulan və âxirət ticarətinin edildiyi bazarlardır. İstifadə etməsini bilənlər, bu bazardan böyük qazanclar təmin edərlər. Âxirətə yönümlü əməllərini digər vaxtlara nisbətlə artırarlar. Daha çox Qur’ân’ oxuyarlar, elmə daha çox yönələrlər, yuxularından qısaraq elm və təfəkkürə, ibadət və İslâmî xidmətlərə daha çox vaxt ayırarlar. Xeyirli işlərdə bir-birləriylə yarış içinə girərlər. Beləcə, "bu çox savablı ibadət ayları"ndan tam bir istifadə ilə çıxarlar. Bir mənâda, bu mübarək vaxtlarda edilən mənəvi xidmətlər, insanın əbədi həyatı üçün edilmiş ən kârlı  "sərmayə" olar.

   Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm:

"Şâban`ın ortasındakı (Bərâət kandili) gecəni ibadətlə ihya edin(canlandırın), gündüzündə də oruc tutun. Allah Təalâ o axşam günəşin batmasıyla dünya səmasında təcəlli edər və fəcir(şəfəq) doğana qədər, ‘Yoxmu məndən əfv istəyən, onu bağışlayım. Yoxmu məndən ruzi istəyən, ona ruzi verim. Yoxmu bir müsibətə uğrayan, ona afiyət verim. Yoxmu elə, yoxmu belə!' deyər." buyurmuşdur. (İbn Macə, İqamə, 191.)

   Buna qarşılıq, üç ayların fəzilət və qiymətindən xəbərdar olmayıb da dəyərləndirə bilməyənlər, hər kəsin istifadəsinə açıq saxlanılan çox kârlı bir ticarət imkânından məhrum qalmışlar deməkdir. Bu kəslər, eyni imkanı təkrar ələ keçirə bilmək üçün bir il daha gözləmək məcburiyyətində qalacaqlar.

   İşdə üç ayların və bu aylardakı mübarək gecələrin böyük bir coşğunluqla canlandırılması bu baxımdan da əhəmiyyət qazanır. Çünki bunlar şeairdendir, İslâmın simvolu və əlâmətlərindədir.

   Bu baxımdan şeairin eşitdirilməsində həm İslâm`ın izzət və şərəfinin göstərilməsi, həm də İslâm`ın mənâsından uzaq yaşayan insanlara nümunə olunması kimi böyük hikmətlər vardır.

   Namazlarda, xüsusilə cümələrdə və kandil gecələrində məscidlərin möminlərlə dolub daşması, radio və televiziyada Qur’ân’ və mövludların oxunması, məscidlərin mahyalarla (iki minarə arasının işıqlı gözəl yazılarla) bəzənməsi, hətta kandil  simitlərinin paylanması, bu İslâm simvolunu elan edən hüzur verici hadisələrdir.

   Beləcə bütün möminlər âxirət qazancına yönələr. Hər kəs Allah`ın razılığı yolunda sonsuz bir yarışa girər. Və yaranan mənəvi hava, bütün bir cəmiyyətə hüzur verər. Bu hüzur havasından hər kəs dərəcəsinə görə istifadə edir. Edilən ibadətlər, oxunan Qur’ân’lar, Arş'a yüksələn ixlâslı dualar, bitib tükənmək bilməyən bir şövqlə davam etdirilən İslâmî xidmətlər, İlâhî rəhmətin celbine vəsilə olur. Ayrıca sırf Allah rizası üçün və ixlâsla edilən bu xidmətlər, günahların, səfahətlərin və zülmlərin çirklətdiyi mənəvi havamızı təmizləyir.

   Bu halda, hər il bizlərə ikram edilən bu tapılmaz fürsətdən istifadə etməliyik. Bunun üçün, mü'min qardaşlarımızla daha tez-tez bir araya gəlib söhbətlərdə ola bilərik. Aramızda Qur’ân’ı paylaşıb imkan nisbətində gündəlik və həftəlik xəttimlər etməyə başlaya bilərik. Məqbul dua və zikrləri daha çox edə bilərik.  İslâmî  əsərlərə daha çox vaxt ayıra bilərik. İslâmın həqiqətlərini yayma və anlatma xüsusunda daha çox səy göstərə bilərik. Bu yolda göstərəcəyimiz ən kiçik bir səy və cəhd, ən azından birə yüz nəticə verəcəkdir.

   Bu arada, üç ayların və kandil gecələrinin evlərimizdə və ailə fərdləri arasında ayrı bir mənâ içində yaşanması gərəkdiyini da unutmamalıyıq. Uşaqlarımız o mənəvi havanı tənəffüs edə  edə böyüməlidirlər. Bunun üçün, mübarək gecələrdə onları hədiyyələrlə sevindirib, məscidlərə alışdırmaqda böyük faydalar vardır.

   Ayrıca, sabaha yaxın səhər vaxtlarında oyanıq olmağa çalışaraq İslâm âləmi üçün və mü'min qardaşlarımız üçün dualar etmənin fəzilət və qiyməti sonsuzdur. O feyizli vaxtda edilən duaların qəbul ehtimalı çox qüvvətlidir.

   Bu baxımdan gərək özümüzün, gərəksə digər mü'minlərin dünya və âxirət imtahanlarından müvəffəqiyyətli çıxmaları üçün Cənab-ı Haqq'a niyazda olaq və Ondan kömək istəmək surətiylə, həm çətinlik və müsibətlərə qarşı sarsılmaz bir dayaq nöqtəsi tapmış, həm də tükənməz bir təsəlli qaynağına qovuşmuş olarıq.

  29-04-2014 12:00:00

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz