Ana səhifə

"Ya Vədûd" duası necə bir duadır, Vədûd adı Qur`an`da keçirmi?


YazdırSend to friend

Vədûd  ismi iki ayədə (Hud, 11/90; Buruc, 85/14) keçməkdədir.   

"Ya Vədûd" deyə dua edilə bilər. Allah`ın digər isimləri kimi, Vədûd isimi da əhl-i zikrin evratları arasında yer almıştır.Təfəkkür Əhli Hakîm  isiminı zikr etdikləri kimi, əhl-i aşk da Vədûd isimini zikr edər. Çünki Vədûd isimi, çox sevən və sevilən anlamına gəlir.

 Bu isimi zikr etməkdən məqsəd, Allah`a olan sevgimizi artırmaq, onun bizə olan sevgisini xatırlamaq və bu yolla Rəbbimizlə yaxınlıq qurmaq üçündür.

"Ya Vədûd!, Ya Vədûd! Ya Zə'l-arşi'l-məcid! Ya Mübdi', Ya Mu'id! Ya Fə'aalün lima yürid! Əs'əlükə bi-nuri vəchikəlləzi mələ'ə ərkanə arşikə və əs'əlükə bi-qudrətikəlləti qaddərtə biha xalqakə və bi-rahmətikəlləti vəsiat küllə şəy'in. La ilâhə illâ əntə. Ya Muğis, əğisni! Ya muğis, əğisni! Ya muğis, əğisni!.."        

Duanın Mənası:

 

Ey Vədûd! Ey Vədûd! Ey uca Ərşin Sahibi! Ey kâinatı heçdən və bənzərsiz bir şəkildə yaradıb min bir isiminin təcəlliləriylə bənzərsiz bir şəkildə bəzəyən Mübdi'! Ey varlıqları ölümündən sonra yenidən inşa edib dirildən Muid! Ey dilədiyi hər şeyi edən! Ərşinin rüknlərini dolduran Zâtının nuru hörmətinə; yaratdığın bütün varlıqlara hökm edən qüdrətin hörmətinə və hər şeyi örtən rəhmətin hörmətinə istəyirəm. Səndən başqa heç bir ilah yoxdur. Ey özündən yardım istəyənə yardım edən! Mənə yardım et. Ey çətin vəziyyətdə olanlara yardım edən və ummadıqları yerlərdən ehtiyaclarını əllərinə verən Muğis! Mənə yardım et!28-04-2014 12:00:00

Düğüme özel