Allahın bizim nə edəcəyimizi bilməsi və qədər mövzusunda məlumat verərsiniz?