Dindən çıxma vəziyyətləri? Zina edən dindən çıxar?