Allahın qula hidayət etməsi üçün qulun nə etməsi lazımdır?