Allah (c.c.) üçün Tanrı ifadəsi istifadə etmək olar?