Günah işləyənlərə qarşı Allahın rəhməti haqqında məlumat verərsiniz?