Məzhəblərə tabe olmayanların vəziyyətinin nə olduğunu izah edərsinizmi?