İrqçiliyi ilk özünə yol seçən, məfkurə olaraq qəbul edən kimdir və bu davranış kimin xüsusiyyətidir?