Bir həftədi imtahanlara hazırlaşdığım üçün sübh namazına qalxa bilmirəm, amma qəzasın qılıram. Bu nə qədər doğrudur?