İnsanlara kömək edərkən onlardan təşəkkür gözləmək doğrudur?