Yuxuda birisinin bizə namaz qıl deməsi nə mənaya gəlir?