Səbirlə əlaqədar hədislər? Müsibətlərin mükafatı nədir?